Finska Konstföreningen delar årligen ut tretton betydande konstpris (Dukatpriset, hederspriset, William Thuring-prisen och litteraturpriset) samt stipendier till unga konstnärer och konstkritiker. Konstföreningen stöder också regelbundet konstprojekt runtom i Finland.

PRIS OCH STIPENDIER 2016

Det anrikaste och betydelsefullaste priset, Dukatpriset till en ung konstnär, gick till bildkonstnär Nestori Syrjälä. Priset som instiftades 1858 beviljas en högst 35 år gammal konstnär för särskilda meriter. Hederspriset till en längre hunnen konstnär gick till konstmålaren Sinikka Tuominen för hennes ståtliga karriär. Av William Thuring-stiftelsens priser till bildkonstnärer i åldern 35–45 år gick huvudpriset till Heini Aho som gör installationskonst. De nio övriga William Thuring-pristagarna var Paavo Halonen, Olli Keränen, Robin Lindqvist, Sari Palosaari, Outi Pieski, Jenni Rope, Hans Rosenström, Hanna Saarikoski och Samppa Törmälehto. Litteraturpriset beviljades bildkonstkritiker Sini Mononen för hennes text i Minna Långströms och Sini Mononens bok: Sulaminen – Att smälta – To Melt (Poesia, 2016). Därtill fick fyra böcker ett hedersomnämnande.

Förutom priserna delade Konstföreningen idag också ut stipendier till unga konstnärer och konstkritiker. Prisernas sammanlagda belopp var 108 500 € och stipendiernas 190 000 €.

DUKATPRISET 16 000 €
Bildkonstnär Nestori Syrjälä (f. 1983, Eura), Helsingfors

Nestori Syrjälä är en mångsidig konstnär som arbetar med många medier och utforskar ekologiska och politiska teman. I synnerhet relationen mellan människan och miljön samt de förändringar i naturen som människan med sin verksamhet gett upphov till är framträdande i hans konst. Verkens allvarliga teman har emellertid alltid också en humoristisk dimension. De är inte samhälleligt ställningstagande på ett ofördragsamt predikande sätt utan överraskande, insiktsfulla och rentav poetiska. Trots sin konceptuella karaktär är de lätta att närma sig: ingen teoretisk bakgrundskunskap krävs, associationerna uppstår naturligt av sig själva. Nestori Syrjälä utexaminerades från Bildkonstakademin 2009. Dessförinnan studerade han på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han är aktiv medlem i sällskapet Mustarinda.

Nestori Syrjälä: Running Man, 2016–2017, julkinen teos

Nestori Syrjälä: Running Man, 2016–2017, offentligt verk

HEDERSPRISET 10 000 €
Konstmålare Sinikka Tuominen (f. 1947, Uleåborg), Uleåborg

Sinikka Tuominens måleri är lika särpräglat som unikt. I de abstrakta målningarna kan man se motiv från naturen eller den mikroskopiska världen, men det grundläggande motivet är ändå färgens och formens ymnighet med otaliga minutiöst målade detaljer, nyanser och schatteringar. Intrycket är glatt, lätt och spetslikt dekorativt, men förutom skönhet har verken också kraft. Sinikka Tuominens mod att oberoende av huvudströmningarna på konstfältet vara sitt eget tänkande och sin egen stil trogen har en sporrande effekt på ständigt nya konstnärsgenerationer. Sinikka Tuominen utexaminerades från Konstakademins skola 1974. Hon fick Finlandspriset 1995 och kandiderade för Ars Fennica 1996. I slutet av 1980-talet övergick hon i sitt måleri till ett abstrakt uttryck.

Sinikka Tuominen: Ruusupenkki, 2013

Sinikka Tuominen: Rosenrabatt, 2013, akryl på duk, 150 x 120 cm. Foto: Jussi Tiainen

WILLIAM THURING-HUVUDPRISET 14 000 €
Bildkonstnär Heini Aho (f. 1979, Åbo), Åbo

Bildkonstnär Heini Aho arbetar med installationer och video. Hon lyckas förädla vardagliga ting på ett sätt som får oss att se dem i ett nytt ljus.

Heini Aho: Playing with the Dragon, 2015, installation

PERSONLIGA WILLIAM THURING-PRIS, 9 ST. à 6 500 €

Paavo Halonen (f. 1974, Enonkoski), Helsingfors; installation och skulptur av naturmaterial
Olli Keränen (f. 1979, Helsingfors), Helsingfors; skulptur, video
Robin Lindqvist (f. 1979, Ystad, Sverige), Helsingfors; måleri
Sari Palosaari (f. 1975, Kemi), Helsingfors; skulptur, mediekonst
Outi Pieski (f. 1973, Helsingfors), Utsjoki och Helsingfors; måleri, installation
Jenni Rope (f. 1977, Lahtis), Helsingfors; måleri, skulptur, illustration, animation
Hans Rosenström (f. 1978, Lojo), Stockholm; installation
Hanna Saarikoski (f. 1978, Kannus), Somerniemi; måleri, installation, video, performance
Samppa Törmälehto (f. 1977, Raumo), Helsingfors; måleri

LITTERATURPRISET 10 000 €
till Sini Mononen för texten i Minna Långströms & Sini Mononens bok Sulaminen – Att smälta – To Melt (Poesia, 2016).

Finska Konstföreningens litteraturpris 2016 går till kritiker Sini Mononen (f. 1981). Hon begrundar konstverk på ett exemplariskt sätt. Kännetecknande för Mononen som skribent är henens förmåga att skriva om konstverk på ett språk som förstås av såväl den vanliga konstvännen som experten. Hon vågar berätta vad hon känner och vad hon sluter sig till och väcker därigenom tankar och känslor även hos läsaren.

Boken Att smälta är Sini Mononens djupanalys och tolkning av de visuella och audiella idéerna i Minna Långströms videoverk med samma namn. Den unga kritikern skriver passionerat om rörlig bild och ljud. Hon representerar en kritikers bästa egenskaper som skribent och ger plats också åt betraktarens tolkningar. Att smälta visar hur en kritikers text på ett naturligt sätt kan flätas in ett konstverk. Förlag: Osuuskunta Poesia.

Förutom vinnaren vill litteraturnämnden uppmärksamma fyra fina konstböcker

I den praktfulla utställningskatalogen Rut Bryk – Elämän taide (Rut Bryk – livets konst) från utställningen av Rut Bryks konst på EMMA öppnar sig Bryks konst via Harri Kalhas analytiska men ändå tillgängliga tex. Kalha skapar en förtrollande värld av konstnärens bevarade material. Samtidigt blottlägger han också sin egen känslighet och sin risk för att misslyckas i sitt stora uppdrag. Å andra sidan berättar han engagerande och samtidigt sakkunnigt om en konstnär som skyddade sina verk mot ord. Förlag: EMMA – Esbo moderna konstmuseum.

Otto Karvonens bok Please act like nothing happened (Låtsas som om ingenting hänt) behandlar aktuella verk som humoristiskt men seriöst tar ställning i frågor om till exempel främlingskap. Frågorna tvingar läsaren att fundera över sin egen inställning till aktuella ämnen. Boken öppnar upp verken genom konstnärsintervjuer och förklarande texter. Eget förlag. Publikationen har understötts av Frame och Centret för konstfrämjande.

Jyrki Siukonen berättar i sin bok Tapaus Avantgarde (Fallet Avantgarde) om den sovjetiska och ryska konstens och kulturens blomstringstid och tar upp ett knapphändigt behandlat ämne: förfalskning av konst från den epoken. I satiriska tongångar dryftar författaren hur det är möjligt att visa upp klumpiga förfalskningar i Finland utan att bli bestraffad. Siukonens anför djärv kritik mot konstinstitutionernas agerande. Förlag: Kustannus Oy Taide.

Niina Lehtonen Brauns bok These Foolish Things Remind Me of You (Dessa fåniga saker påminner mig om dig) berättar i akvareller och bildcollage om vardagliga episoder och detaljer. Verket är samtidigt både lekfullt och sorgmodigt. På ett intressant sätt lyckas det åskådliggöra hur verken i sig framkallar litterära tankar hos läsaren. Texten bildar en del av verken som berättar sina historier med sin egen visuella kraft. Förlag: Kerber Verlag, Tyskland.

STIPENDIER TILL UNGA KONSTNÄRER 180 000 €

Trettio unga, högst 35 år gamla konstnärer fick ett 6 000 euros stipendium. I år mottog Konstföreningen 238 stipendieansökningar (2015: 241). Konstnärerna är klart mer internationella än tidigare. Största delen av sökandena meddelade att de arbetar med fler än en teknik. Måleri är fortfarande det vanligaste mediet, men till exempel videokonst och animation står för en växande andel.

1. ANDERSSON Timo (f. 1989, Jyväskylä), Helsingfors / måleri, skulptur, multimedia
2. AUSKALNYTE Roma (f. 1988, Litauen), Vanda / konstgrafik, performance
3. CZYŻYK Monika (f. 1989 Kielce, Polen), Helsingfors / rörlig bild, linsbaserad teknik
4. ENGESTRÖM Tatu (f. 1984, Helsingfors), Helsingfors / text, ljud, fotografi, installation, video
5. ERIKSSON Kaisa (f. 1980, Vasa), Barösund / teckning, blandteknik, installation
6. GEAGEA Noora (f. 1981, Helsingfors), Helsingfors / fotografi, video, film
7. HIRSIAHO Päivi (f. 1987, Jyväskylä), Jyväskylä / animation, fotografi, teckning, måleri, ljud
8. JÄRVI Anne (f. 1988, Raumo), Tammerfors / teckning, animation, textilslöjd
9. KAHRA Hilda (f. 1985, Trollhättan, Sverige), Åbo / performance, video, måleri, teckning
10. KASSINEN Saija (f. 1983, Kemi), Helsingfors / rörlig bild, installation, levande konst
11. KILJUNEN Anna (f. 1983, Villmanstrand), New York / måleri, blandteknik
12. KNAPPE Anna (f. 1982, Helsingfors), Esbo / video, fotografi, installation
13. KOITILA Ida (f. 1983, Borås, Sverige), Helsingfors / skulptur
14. KOIVISTO Outi (f. 1982 Uleåborg), Helsingfors / teckning, konstgrafik
15. LAUKKANEN Laura (f. 1984, Imatra), Tammerfors / installation
16. LEHMUSRUUSU Teemu (f. 1981, Helsingfors), Helsingfors / installation, mediekonst, fotografi
17. LEHTOLA Toni (f. 1981, Seinäjoki), Björneborg / skulptur (elektromekaniska skulpturer)
18. LINNA Meri (f. 1982, Helsingfors), Helsingfors / engagerande konst, performance, multimedia, skulptur
19. MERIMAA Arttu (f. 1983, Björneborg), Helsingfors / rörlig bild, installation
20. MUSTONEN Maarit (f. 1986, Vanda), Helsingfors / fotografi, installation, poesi, utövande konst
21. NELIMARKKA Josefina (f. 1982, Helsingfors), Helsingfors / måleri, text, rörlig bild, installation
22. NYKÄNEN Jussi (f. 1985, Pieksämäki), Imatra / konstgrafik
23. NYYSSÖLÄ Antti (f. 1982, Helsingfors), Helsingfors / måleri, teckning, skulptur, konstnärsböcker, blandteknik
24. PALOMÄKI Nelli (f. 1981, Forssa), Isnäs / fotografi, video
25. PIISPA Saara (f. 1985, Tammerfors), Borgå / måleri + annat
26. SCHRODERUS Noora (f. 1982, Birkala), Salo / skulptur
27. SINERVO Mikko (f. 1981, Helsingfors), Helsingfors / fotografi, installation
28. TOLONEN Oskari (f. 1982, Tammerfors), Tammerfors / teckning, måleri, skulptur, grafik, video, digital bild
29. WIŚNIEWSKA Bogna Luiza (f. 1988, Wroclaw, Polen), Helsingfors / måleri, installation
30. YLI-VAKKURI Eero (f. 1981, Helsingfors), Helsingfors / performance, mediekonst

EDVARD RICHTER-STIPENDIER 10 000 €

Syftet med resestipendierna till bildkonstkritiker är att ge stipendiaten möjlighet att bekanta sig med aktuell internationell konst utomlands. Det totala stipendiebeloppet på 10 000 euro delades i år mellan tretton kritiker.

1. ARKKO Mira (f. 1983), Tavastehus / 1 000 € / Tokyoregionen
2. GRANBACKA Camilla (f. 1972), Borgå / 800 € / Venedigbiennalen
3. HAIKALA Eeva-Mari (f. 1974), Helsingfors / 500 € / Venedigbiennalen
4. HELENIUS Elisa (f. 1981), Helsingfors / 550 € / Venedigbiennalen
5. HÄNNINEN Ville (f. 1976), Helsingfors / 550 € / Seriefestivalen i Angoulême
6. MATIKAINEN Katja (f. 1976) Tammerfors / 800 € / Belgien
7. MONONEN Sini (f. 1981), Helsingfors / 800 € / Documenta i Kassel
8. NIEMI Maaria (f. 1968), Tammerfors / 850 € / Documenta i Kassel/Venedigbiennalen
9. OLLIKAINEN Maria (f. 1975), Helsingfors / 800 € / Art Basel och Lausanne
10. PASANEN Anu (f. 1983), Åbo / 800 € / Belgien/Sverige/Storbritannien
11. RASTAS Perttu (f. 1952), Helsingfors / 1 000 € / USA/Kanada
12. SORJONEN Olli (f. 1981), Joensuu /800 € / Documenta i Kassel
13. SYRÉN Essi (f. 1985), Helsingfors / 750 € / Documenta i Kassel/Berlin

Konstföreningens styrelse fattar på förslag av nämnderna beslut om de årliga prisen och stipendierna.

Konstföreningens stipendie- och prisnämnd föreslår mottagarna av Dukatpriset, hederspriset och stipendier till unga konstnärer. I stipendienämndens arbete 2016 deltog bildkonstnär Antti Tanttu (ordf.), bildkonstnär Susanne Gottberg, forskare och konsthistoriker Hanna Johansson, bildkonstnär Vesa-Pekka Rannikko och fil.mag. Pessi Rautio.

Litteraturnämnden föreslår mottagarna av litteraturpriset och Edvard Richter-stipendierna. Medlemmar i nämnden var i år konstnär Johanna Lecklin, kritiker Heikki Kastemaa och kritiker Asko Mäkelä som ordförande.

Mottagare av William Thuring-prisen förslås av föreningens ordförande Lasse Saarinen och vice ordförande Päivi Karttunen.