Nestori Syrjälä: Latourian Litany (plate 20 kg), 2015, veistos/skulptur/sculpture

Finska Konstföreningen beviljar årligen ett Dukatpris till en meriterad ung bildkonstnär, högst 35 år gammal. Dukatpriset som instiftades 1858 är föreningens mest traditionsrika och samtidigt värdefullaste pris.


Nestori Syrjälä. Foto: Patrik Rastenberger

DUKATPRISET 16 000 €
Bildkonstnär Nestori Syrjälä (f. 1983, Eura), Helsingfors

Nestori Syrjälä är en mångsidig konstnär som arbetar med många medier och utforskar ekologiska och politiska teman. I synnerhet relationen mellan människan och miljön samt de förändringar i naturen som människan med sin verksamhet gett upphov till är framträdande i hans konst. Verkens allvarliga teman har emellertid alltid också en humoristisk dimension. De är inte samhälleligt ställningstagande på ett ofördragsamt predikande sätt utan överraskande, insiktsfulla och rentav poetiska. Trots sin konceptuella karaktär är de lätta att närma sig: ingen teoretisk bakgrundskunskap krävs, associationerna uppstår naturligt av sig själva.

Nestori Syrjälä utexaminerades från Bildkonstakademin 2009. Dessförinnan studerade han på Kungliga konsthögskolan i Stockholm. Han är aktiv medlem i sällskapet Mustarinda.

Nestori Syrjälä: Running Man, 2016–2017, julkinen teos

Nestori Syrjälä: Running Man, 2016–2017, offentligt verk

Dukatprisets historia tecknar samtidigt den finländska bildkonstens historia: bland de tidigaste prismottagarna kan nämnas Victoria Åberg (1861), Fredrik Ahlstedt (1969) och Albert Edelfelt (1872). År 1879 tilldelades priset både Fanny Churberg och Helene Schjerfbeck.

DUKATPRIS PÅ 2000-TALET

2015: Tuomo Rainio (f. 1983)
2014: Alma Heikkilä (f. 1984)
2013: Riikka Kuoppala (f. 1980)
2012: Maija Luutonen (f. 1978)
2011: Hans Rosenström (f. 1982)
2010: Leena Nio (f. 1982)
2009: Petri Eskelinen (f. 1975)
2008: Terike Haapoja (f. 1974)
2007: Mari Sunna (f. 1972)
2006: Pauliina Turakka Purhonen (f. 1971)
2005: Tea Mäkipää (f. 1973)
2004: Minna Jatkola (f. 1974)
2003: Vesa-Pekka Rannikko (f. 1968)
2002: Viggo Wallensköld (f. 1969)
2001: Paavo Paunu (f. 1965)


Konstföreningens styrelse fattar beslut om pris och stipendier på förslag av föreningens juryer och nämnder. Förslag till mottagare av Dukatpriset, hederspriset och stipendier till unga konstnärer görs av Finska Konstföreningens jury, som 2014 har bestått av bildkonstnär Antti Tanttu (ordf.), bildkonstnär Susanne Gottberg, forskare och konsthistoriker Hanna Johansson, bildkonstnär Vesa-Pekka Rannikko och fil.mag. Pessi Rautio.