Finska Konstföreningen delar årligen ut ett litteraturpris för årets bästa inhemska konstbok. Priset ges åt ett eller flera verk som på ett betydande sätt främjar den finländska konstlitteraturen eller kännedomen om konst. Prissumman är 10 000 euro. Priset delas ut i december. De deltagande utgivarna av konstböcker ombeds skicka 2-3 bedömningsexemplar av under detta år utgiven konstbok till adressen:

Finska Konstföreningen / Litteraturnämnden
c/o Helsingfors Konsthall
Nervandersgatan 3
00100 Helsingfors

Böckerna kan skickas fram till och med 31.10.2017.

Finska Konstföreningens litteraturnämnd 2017 består av FL Asko Mäkelä (ordf.), bildkonstkritiker Heikki Kastemaa och bildkonstkritiker Sini Mononen.