EGS: Fragile Identity 4, 2017. Kuva/Foto/Photo: Pekka Hännilä

Kommande: EGS

Helsingfors Konsthall från januari 2018

Finska Konstföreningen ordnar årligen en stor utställning av en inhemsk konstnärs verk på Helsingfors Konsthall. Utställningen år 2018 presenterar graffitikonstnären EGSs produktion.

EGS (f. 1974) hör till Finlands internationellt mest kända graffitikonstnärer vars verk kan ses i städer i tiotals länder världen runt. Han fogar alltid bokstäverna EGS till sina verk, men i varierande former och konstellationer ända till det oigenkännliga.

EGS inledde sin karriär under senare hälften av 1980-talet och har på sina resor under årens lopp studerat graffiti som en konstform: dess historia, stilarter och traditioner. Han har också försökt rucka på gränserna mellan gatukonst och musei- och gallerikonst. Hans verk har setts förutom i tunnlar, på tåg och på övergivna byggnader även på flera gallerier. EGSs verk ingår också i offentliga samlingar, och hans väggmålning på Vanda fängelses yttervägg var den första graffitin som var officiellt beställd av finska staten.

På utställningen som öppnar i januari 2018 visas bl.a. väggmålningar, installationer och skulpturer.

Läs artikeln Över 50 länder, 250 städer, 3 bokstäver: EGS