Vuonna 1858 perustettu Dukaattipalkinto on Suomen vanhin taidepalkinto, jonka Taideyhdistys myöntää vuosittain erityisestä ansiosta nuorelle, enintään 35-vuotiaalle kuvataiteilijalle. Dukaattipalkinto on yhdistyksen palkinnoista perinteikkäin ja merkittävin.

DUKAATTIPALKINTO 2017 (16 000 €)
Kuvataiteilija Jaakko Pallasvuo (s. 1987, Lohja), Helsinki

Kategorisointia ja määritelmiä torjuva Jaakko Pallasvuo edustaa uudenlaista taiteilijuutta Internetin aikakaudella. Hän määrittelee itse taiteensa esittämiskontekstin ja käyttää lukemattomasti erilaisia tyylejä ja tapoja työskennellä. Teokset vilisevät viittauksia eri aihepiireihin. Yhdistäviä teemoja ovat yhteisöllisyys ja subjektin moninaisuus. Pallasvuo tunnetaan mm. identiteetin rakentumista käsittelevistä, osittain omaelämäkerrallisista videoesseistään, joissa taiteilijaa esittää monta eri henkilöä. Vaikka teosten luonne on pohjimmiltaan ihmisyyttä laajemmin edustava, teoksista välittyvä tunne on vahvasti henkilökohtainen.

Jaakko Pallasvuo on opiskellut Kuvataideakatemiassa vuosina 2008–2011.

 

Jaakko Pallasvuo: Mask, 2017, video
 


Jaakko Pallasvuo: Soft Body Goal, 2017, video
 


Jaakko Pallasvuo: You Are the Sun, video
 


Dukaattipalkinnon historia on pitkälle suomalaisen kuvataiteen historiaa: ensimmäisiä dukaattipalkinnonsaajia olivat mm. Victoria Åberg (1861), Fredrik Ahlstedt (1969) ja Albert Edelfelt (1872). Fanny Churberg ja Helene Schjerfbeck saivat molemmat palkinnon vuonna 1879.

DUKAATTIPALKINNOT 2000-LUVULLA

2016: Nestori Syrjälä (s. 1983)
2015: Tuomo Rainio (s. 1983)
2014: Alma Heikkilä (s. 1984)
2013: Riikka Kuoppala (s. 1980)
2012: Maija Luutonen (s. 1978)
2011: Hans Rosenström (s. 1982)
2010: Leena Nio (s. 1982)
2009: Petri Eskelinen (s. 1975)
2008: Terike Haapoja (s. 1974)
2007: Mari Sunna (s. 1972)
2006: Pauliina Turakka Purhonen (s. 1971)
2005: Tea Mäkipää (s. 1973)
2004: Minna Jatkola (s. 1974)
2003: Vesa-Pekka Rannikko (s. 1968)
2002: Viggo Wallensköld (s. 1969)
2001: Paavo Paunu (s. 1965)

Palkinnoista päättää Suomen Taideyhdistyksen johtokunta palkintolautakunnan ehdotuksen pohjalta. Vuonna 2017 palkintolautakuntaan ovat kuuluneet taiteilija Antti Tanttu (puheenjohtaja), taiteilija Susanne Gottberg, tutkija, taidehistorioitsija Hanna Johansson, taiteilija Vesa-Pekka Rannikko ja toimittaja Pessi Rautio.