VUODEN 2010 DUKAATTIPALKINNON SAI KUVATAITEILIJA LEENA NIO

Leena Nio (s. 1982 Helsingissä) tutkii maalauksissaan usein arkipäiväisiä esineitä, asioita ja tiloja, sekä niiden yksityiskohtia. Peittämisen ja paljastamisen problematiikka on keskeinen osa Nion taidetta. Maalauksissa esiintyy usein verhoja, säleikköjä tai heijastavia pintoja, jotka ikään kuin asettuvat kohteen ja kokijan välille, etäännyttäen ja erottaen.

Nio pohtii myös maalausten esitystapaa ja -tilannetta. Nion teosten esillepano on usein installaation omainen ja tilaa haltuun ottava. Nion työskentelyssä välittyy maalarin ajattelu ja maalarin tapa nähdä maailmaa. Leena Nio on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2010. Taiteilija asuu ja työskentelee Helsingissä.

Palkintosumma on 16 000 euroa.

Leena Nio
Foto: Roger Gustafsson

Suomen Taideyhdistyksen palkintolautakuntaan vuonna 2010 ovat kuuluneet taiteilija Antti Tanttu (puheenjohtaja), taiteilija Susanne Gottberg, tutkija, taidehistorioitsija Hanna Johansson, taiteilija Vesa-Pekka Rannikko ja diplomi-insinööri Antti Kantola.