VUODEN 2012 DUKAATTIPALKINTO MAIJA LUUTOSELLE

Maija Luutonen (s. 1978 Espoossa) tutkii maalauksen representaatiota ja lähestyy sen rajoja samalla laajentaen ja venyttäen maalauksen ehtoja. Hänen työskentelylleen ominaisia piirteitä ovat uudenlainen ajattelu, tuore näkökulma, monipuolisuus ja alati tutkimuksellinen ote. Tekeminen on hidasta ja tarkkaa ja materiaalien käyttö ennakkoluulotonta. Vaikeasti sanallistettavat teokset pohtivat esittämisen ja todellisen ongelmia. Luutosen taide synnyttää oivalluksia, inspiroi tiedostamaan ja näin terävöittää katsojan suhdetta todellisuuteen. Taiteilija asuu ja työskentelee Helsingissä.

Palkintosumma on 16 000 euroa.

Maija Luutonen
Kuva: Maija Luutonen

Palkinnoista on päättänyt Suomen Taideyhdistyksen johtokunta. Taideyhdistyksen sääntöjen mukaan (11§) palkintolautakuntaan valitaan vuosikokouksessa kolme jäsentä, joista kahden on oltava kuvataiteilijoita sekä kaksi varajäsentä, joista toisen on oltava kuvataiteilija.

Suomen Taideyhdistyksen palkintolautakuntaan vuonna 2012 ovat kuuluneet taiteilija Antti Tanttu (puheenjohtaja), taiteilija Susanne Gottberg, tutkija, taidehistorioitsija Hanna Johansson, taiteilija Vesa-Pekka Rannikko ja toimittaja Pessi Rautio.