VUODEN 2014 DUKAATTIPALKINTO 16 000 €
Kuvataiteilija Alma Heikkilä (s. 1984 Pälkäneellä), Helsinki ja Hyrynsalmi

Alma Heikkilä. Kuva: Patrik Rastenberger
Kuva: Patrik Rastenberger

Palkintolautakunnan perustelut:

Alma Heikkilän installaatioissa, maalauksissa, videoissa ja valokuvissa ekologian teemat ovat vahvasti läsnä. Heikkilä ei julista, vaan puhuttelee katsojaa aistikokemuksen kautta: tärkeitä ja kipeitäkin asioita esiin nostavat teokset ovat samalla kauniita ja visuaalisesti mielenkiintoisia. Heikkilän työskentely on ennakkoluulotonta rajankäyntiä sisältöjen ja materiaalien välillä. Hän on muun muassa yhdistänyt limasieniä maalausprosessiin yhdessä Elina Tuhkasen kanssa toteutetussa teossarjassa SIENET – RIHMASTOT, ITIÖEMÄT, LIMASIENET JA MUUT. Yritys esittää ympäristön rakenteita ja toimintaa esteettis-kokemuksellisesti (2013–2014). Heikkilä tutkii maalauksen kieltä ja antaa muodon sille, mikä on vaikeasti sanallistettavissa, mutta kuitenkin taiteen kautta välittömästi koettavissa. Myös Heikkilän taito ymmärtää ja käsitellä tilaa on ainutlaatuinen.

Alma Heikkilä on valmistunut kuvataiteen maisteriksi Kuvataideakatemiasta vuonna 2009. Hän on Mustarinda-seuran perustajajäsen ja ollut mukana myös Oksasenkatu11-ryhmän toiminnassa (2008–2013).

Palkinnoista päättää Suomen Taideyhdistyksen johtokunta palkintolautakunnan ehdotuksen pohjalta. Vuonna 2014 palkintolautakuntaan ovat kuuluneet taiteilija Antti Tanttu (puheenjohtaja), taiteilija Susanne Gottberg, tutkija, taidehistorioitsija Hanna Johansson, taiteilija Vesa-Pekka Rannikko ja toimittaja Pessi Rautio.