Nestori Syrjälä: Latourian Litany (plate 20 kg), 2015, veistos/skulptur/sculpture

DUKAATTIPALKINTO 16 000 €
Kuvataiteilija Nestori Syrjälä (s. 1983, Eura), Helsinki

Nestori Syrjälä on monipuolinen ja useita eri medioita käyttävä taiteilija, joka tutkii töissään ekologisia ja poliittisia teemoja. Etenkin ihmisen ja ympäristön välinen suhde sekä ihmisen toiminnan aikaansaamat muutokset luonnossa nousevat painokkaasti esille. Vakaviin aiheisiin yhdistyy kuitenkin aina myös huumoria. Teosten yhteiskunnallinen kantaaottavuus ei ole totisen saarnaavaa, vaan yllättävää, oivaltavaa ja jopa runollista. Käsitteellisyydestään huolimatta teokset ovat helposti lähestyttäviä: katsojalta ei vaadita teoreettista taustatietoa teoksen ymmärtämiseen, vaan mielikuvat syntyvät luontevasti.

Nestori Syrjälä on valmistunut Kuvataideakatemiasta vuonna 2009. Sitä ennen hän on opiskellut myös Ruotsin kuninkaallisessa taidekorkeakoulussa Tukholmassa. Hän on Mustarinda-seuran aktiivinen jäsen.


Nestori Syrjälä. Kuva: Patrik Rastenberger


Lotta Nelimarkka:

NESTORI SYRJÄLÄ KÄSITTELEE SUURIA AIHEITA KEKSELIÄÄSTI JA HUMORISTISESTI

Mitkä asiat mietityttävät sinua juuri nyt?

Tällä hetkellä on meneillään paljon kiinnostavia maailmankuvallisia kriisejä ja murroksia. Olen viime aikoina pohtinut muun muassa humanistista maailmankuvaa, jossa ihminen on kaiken keskiössä. Kaikki teot metsien hakkaamisesta bioteknologian kehittämiseen perustellaan viime kädessä ihmisen hyvinvoinnin edistämisellä. Se on ehkä outoa.

Minua kiinnostaa posthumanismi ja tavat ajatella ihmistä osana moninaisuuksia. Maailmassa on muitakin eläviä ja ei-eläviä olentoja, ja ihminen on yksi muiden joukossa. Ehkä me Homo sapiens -lajin teollistuneet edustajat emme olekaan jumalankaltaisia vapaita toimijoita vaan erilaisten sisäisten ja ulkoisten voimien sätkynukkeja: kun luulen olevani vapaa ja järkevä olenkin ehkä piilotajuisten, sosiaalisten, geneettisten tai teknologisten voimien välikappale. Minua kiehtoo tällaisten epäilyksien suhde valistuneeseen demokraattisen päätöksentekoon esimerkiksi ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi.

Työskentelet eri medioiden parissa. Miten tekemisen tapa kulloinkin valikoituu?

Työskentelyssäni media valikoituu taiteellisen idean mukaan. Mutta ulkoiset voimat ja puitteet määrittävät myös työskentelyäni monella tapaa. Kuvataideakatemiasta valmistumisen jälkeen minulla ei moneen vuoteen ollut varaa työhuoneeseen ja työskentelin siksi enemmän installaatio- ja videoteosten parissa. Viimeiset pari vuotta minulla on ollut käytössä Turun taideyhdistyksen myöntämä työhuone. Työhuone on mahdollistanut ja saanut minut ajautumaan tiiviimmin veistosmaiseen ja materiaaliseen työskentelyyn.

Voitit viime vuonna Kiasman järjestämän julkisen taiteen kilpailun teoksella Running Man. Tässä viikoittaisessa performanssissa pukumies juoksee ympäriinsä Helsingin keskustassa. Millainen kokemus se on ollut?

Se on ollut tosi kiinnostavaa. Running Man on ensimmäinen julkiseen tilaan tekemäni teos. Teokseen voi vain törmätä kadulla, mutta sen ideaa voi miettiä myös esimerkiksi teoskuvauksen tai lehtijutun välittämänä. Kohtaamisessa on olennaista, että sitä ei heti pysty laittamaan taiteen lokeroon; se on jollain epävarmemmalla ja oudommalla alueella. Ei heti tiedä, mitä se olikaan. Kokemus tai idea nähdystä syntyy myöhemmin.

Minkä parissa työskentelet nyt?

Tällä hetkellä minulla on tekeillä uusia kolmiulotteisia teoksia ja pitkään kehitteillä ollut videoteos alussa kuvailemiini teemoihin liittyen.

Nestori Syrjälä: Running Man, 2016–2017, julkinen teos

Nestori Syrjälä: Running Man, 2016–2017, julkinen teos

Haastattelu on julkaistu Suomen Taideyhdistyksen jäsenlehdessä 1/2017.