DUKAATTIPALKINTO 2017 (16 000 €)
Kuvataiteilija Jaakko Pallasvuo (s. 1987, Lohja), Helsinki

Kategorisointia ja määritelmiä torjuva Jaakko Pallasvuo edustaa uudenlaista taiteilijuutta Internetin aikakaudella. Hän määrittelee itse taiteensa esittämiskontekstin ja käyttää lukemattomasti erilaisia tyylejä ja tapoja työskennellä. Teokset vilisevät viittauksia eri aihepiireihin. Yhdistäviä teemoja ovat yhteisöllisyys ja subjektin moninaisuus. Pallasvuo tunnetaan mm. identiteetin rakentumista käsittelevistä, osittain omaelämäkerrallisista videoesseistään, joissa taiteilijaa esittää monta eri henkilöä. Vaikka teosten luonne on pohjimmiltaan ihmisyyttä laajemmin edustava, teoksista välittyvä tunne on vahvasti henkilökohtainen.

Jaakko Pallasvuo on opiskellut Kuvataideakatemiassa vuosina 2008–2011.

 

Jaakko Pallasvuo: Mask, 2017, video
 


Jaakko Pallasvuo: Soft Body Goal, 2017, video
 


Jaakko Pallasvuo: You Are the Sun, video