Vuonna 2010 Suomen Taideyhdistyksen kirjallisuuslautakunta palkitsi 10 000 eurolla kuvataiteilija Denise Zieglerin teoksestaan Poeettisen piirteistä. Kuvataiteilijan mimeettinen työskentelytapa (Kuvataideakatemia 2010).

Poeettisen piirteistä on Denise Zieglerin (s. 1965 Sveitsissä) väitöksen kirjallinen ja teoreettinen osa. Ziegler väitteli Kuvataideakatemiassa keväällä 2010. Väitöksen toinen osa oli näyttely, joka järjestettiin Helsingin Taidehallissa.

Kirjallisuuspalkinto 2010

Ziegler on koko taiteellisen työskentelynsä ajan pohtinut käsitteitä ja niiden merkityksiä nykytaiteessa. Taiteellinen työ ja teoreettinen pohdinta ovat Zieglerillä luontevalla tavalla yhtä. Kirjan lähtökohta on poetiikka, runouden teoria, joka on peräisin antiikin ajalta.
Silloin mimeettisyys liitettiin nimenomaan runouteen. Ziegler tuo mimeettisyyden ja poeettisuuden osaksi nykytaiteen peruskysymyksiä. Hän käy vuoropuhelua Aristoteleen Runousopin kanssa. ”Pyrin ymmärtämään Runousoppia omasta näkökulmastani kuvataiteilijana 2000-luvun Suomessa”, kirjoittaa Denise Ziegler.

Taiteilija kiteyttää tutkimuksensa niukkaeleisesti, johdonmukaisesti ja kirkkaasti. Poeettisen piirteistä tuo esiin nykytaiteen monitahoisuuden ja edistää merkittävällä tavalla sen ymmärtämistä.

ERIKOISPALKINTO

Lisäksi kirjallisuuslautakunta antoi vuonna 2010 erikoispalkinnon (10 000 €) suomalaisen taidekirjallisuuden edistämisestä valokuvaaja Jussi Tiaiselle (Parvs Publishing).

Kirjallisuuslautakunta on kiinnittänyt huomionsa valokuvaaja Jussi Tiaisen toimintaan usean vuoden ajan. Parvs Publishing on julkaissut tähän mennessä jo 22 taidekirjaa keskeisistä suomalaisista nykytaiteilijoista. Tänä vuonna mainittakoon muun muassa ansiokkaat teokset kuvanveistäjä Pauno Pohjolaisesta ja kuvataiteilija Anne-Karin Furunesista (Norja). Ensimmäinen julkaisu keskittyi taidemaalari Marjatta Tapiolaan (2006). Lisäksi hän on julkaissut tilaa ja arkkitehtuuria käsitteleviä teoksia. Tiaisen julkaisutoiminta toteuttaa tärkeällä tavalla yhtä Suomen Taideyhdistyksen keskeistä toiminta-ajatusta eli suomalaisen taidekirjallisuuden edistämistä.

2010tiainen
Jussi Tiainen, Suomen Taideyhdistyksen vs. asiamies Taru Tappola, varapuheenjohtaja Riitta Valorinta ja puheenjohtaja Veikko Kasurinen. Kuva: Roger Gustafsson

Vuoden 2010 kirjallisuuslautakuntaan kuuluivat FK Päivi Karttunen (puheenjohtaja), toimittaja Seppo Heiskanen ja kuvataidekriitikko Leena Kuumola.