Suomen Taideyhdistys myönsi vuoden 2011 kirjallisuuspalkinnon FT Riitta Ojanperälle teoksesta Kriitikko Einari J. Vehmas ja moderni taide (Kuvataiteen keskusarkisto 2010). Palkinnon suuruus on 10 000 €. Palkinto jaettiin Suomen Taideyhdistyksen jäsenten teosarpajaisissa Kaapelitehtaalla 12. tammikuuta 2012.

Kirjallisuuspalkinto 2011

Kirjan aihepiiri on taidekritiikki, jota on toistaiseksi akateemisessa tutkimuksessa käsitelty vähän. Aihe on monin tavoin tärkeä ja ajankohtainen. Yhteiskunnan ja median muutoksessa myös kritiikin muoto ja merkitys ovat muuttumassa.

Einari J. Vehmas (1902–1980) oli sotien jälkeisen ajan merkittävin taidekriitikko. Hän julkaisi vuosikymmenien ajan kritiikkiä ensisijaisesti Suomalaisessa Suomessa ja Uudessa Suomessa.

Kriitikon työn ohella Vehmaksella oli keskeinen asema suomalaisessa taidekentässä. Hän toimi Ateneumin taidemuseon apulaisintendenttinä ja oli päättämässä museon taidehankinnoista.

Tutkimus kattaa ajanjakson 1920-luvulta 1960-luvun loppuun. Se tuo esiin Vehmaksen kriitikontyön taustat ja lähtökohdat. Analyysillaan tutkija osoittaa, miten kriitikon ajattelu muuttuu ja kehittyy vuosikymmenten kuluessa. Ojanperä sitoo Vehmaksen työn kiinnostavasti kansainvälisiin aatehistoriallisiin ja filosofisiin yhteyksiin.

Tutkija on koonnut aineistonsa viideltä vuosikymmeneltä, jotka olivat suurten mullistusten aikaa sekä yhteiskunnassa että taiteessa. Tuloksena on hyvin jäsennelty ja selkeästi kirjoitettu kokonaisuus.

KUNNIAMAININTA

Lisäksi Taideyhdistys antoi kunniamaininnan Silja Rantaselle teoksesta Vargvändonin puutarha (Sara Hildénin taidemuseon julkaisuja 90, 2011).

Kirja on näköispainos Silja Rantasen laatimasta Vargvändonin puutarhakirjasta, johon taiteilija on kirjannut Karjaalla sijaitsevan puutarhansa kokonaissuunnitelman lyijykynällä, kirjeiden ja päiväkirjan tapaan.

Rantasen näennäisen vaatimattomassa puutarhakirjassa kiteytyvät hienolla tavalla luomisprosessin edellytykset: havainnoiminen, tiedostaminen, uteliaisuus, johdonmukaisuus, omakohtaisuus ja kuvaamisen taito.