Kuva: Veikko Somerpuro

 

Edvard Richter -palkinto taiteesta kirjoittajalle myönnetään vuonna 2018 ensimmäistä kertaa.
Se tulee vuosina 1984–2017 myönnetyn kirjallisuuspalkinnon tilalle. Palkintosumma on 10 000 €. Tänä vuonna myönnetään lisäksi kolme kunniamainintaa.

Edvard Richter -palkinnossa keskitytään aikaisempaa enemmän kirjoittajiin ja laadukkaaseen taidekirjoittamiseen kaikilla julkaisualustoilla. Puhtaasta kirjapalkinnosta on siirrytty kirjoittajan työtä monipuolisemmin huomioivaksi. Taiteesta kirjoittavat toimivat nykyisin useilla eri julkaisualustoilla, kuten sanomalehdissä, pienjulkaisuissa, manifesteissa ja pamfleteissa verkkojulkaisemisen ollessa yhä tärkeämpää.

Tänä vuonna on julkaistu Suomessa toimivien taiteilijoiden tuotannosta vähemmän taidekirjoja kotimaassa kuin aikaisemmin. Sen sijaan esimerkiksi valokuvataiteesta julkaistaan kirjoja ulkomailla runsaasti. Taidekirjojen kustantaminen näyttäytyy huolestuttavan kapea-alaisena. Vaikuttaa siltä, että jotkut taidekirjoittamisen muodot ovat kadonneet kokonaan. Richter-palkintolautakunta jäi kaipaamaan esimerkiksi kirjoittajakohtaisia antologioita, joissa kootaan yhteen kirjoittajan kritiikkituotantoa. Kustannuskentällä on havaittavissa muutoksia: kuvataidekirjojen painopiste on siirtynyt pois perinteiseltä kustannusalalta Parvs-kustantamoon ja yliopistojen julkaisuihin. Lautakunta on huolestunut siitä, että kirjojen tavoittaminen on yhä vaikeampaa. Esimerkiksi museoiden kirjakaupoissa kattavaa taidekirjallisuustarjontaa ei juurikaan näe.

*

EDVARD RICHTER -PALKINTO: HELEN KORPAK (S. 1989, HELSINKI), HELSINKI

Helen Korpak taitaa monet kritiikin muodot. Hän kirjoittaa sekä ytimekkäitä ja osuvia kritiikkejä että herkkää ja monivivahteista esseistiikkaa Huvudstadsbladetiin. Lehden ansio on, että se sallii kirjoittajan pohtia taidetta myös pitkissä ja polveilevissa teksteissä.

Kritiikeissään Helen Korpak kykenee pohtimaan taideteoriaa ja liittämään teokset taidehistoriaan elävällä tavalla. Esseistiikan tavoin hän kulkee pitkiäkin matkoja yhdessä taideteoksen kanssa vieden lukijan yhä uusiin maisemiin. Korpakin teksteissä on avaruutta ja maailmaa, joka innostaa pohtimaan taidetta. Vaikka nykytaidekritiikki on usein tiukkaan sidottua, Korpak onnistuu kirjoittamaan teksteihinsä ilmavuutta menettämättä otettaan sisältöön. Esimerkiksi esseemäisessä arviossaan Exponerad – om Noora Sandgrens fotografier (Hbl 30.9.2018) Korpakin vivahteikas kirjoitustyyli lähestyy nykyjournalismissa katoavaa tekstimuotoa, taideteoreettista esseetä.

Helen Korpak. Kuva: Theo Elias

*

KUNNIAMAININNAT

HELENA RUUSKA

Kirjassaan Hugo Simberg, Pirut ja enkelit (WSOY, 2018) Helena Ruuska keskustelee aikaisemman tutkimuksen kanssa olematta akateemisesti sisäänpäin kääntynyt. Kirjassa on pystytty toteuttamaan loistavalla tavalla se, mihin monet taiteilijabiografiat vain pyrkivät: kirjan lähteet, kuvatoimitus, taitto ja hakemisto ovat moitteettomia, tutkimustyö tarkkaa ja kieli elävää. Selkeästi kirjoitettu teos kuvaa monipuolisesti Hugo Simbergin elämää.

Kirjallisuuslautakunnan puheenjohtaja Asko Mäkelä. Kuva: Veikko Somerpuro

Asko Mäkelä onnittelee Helena Ruuskaa. Kuva: Veikko Somerpuro

 

EDIT-MEDIA

Edit-media julkaisee verkkolehteä, joka täydentää raikkaalla tavalla kuvataidetaidelehtien kenttää. Kirjoitukset ovat analyyttisesti asiantuntevia journalistisella otteella. Teosten lisäksi Edit-media nostaa esiin myös tekijöitä ja henkilöitä monipuolisissa juttusarjoissa. Kaveripiirin vuonna 2014 perustama, verkossa ilmestyvä lehti on saavuttanut nopeasti keskeisen aseman suomalaisella taidelehtikentällä. Lehti uudistaa kenttää ja näyttää, mitä taidekirjoittaminen voisi olla.

JUHO KUORIKOSKI

Juho Kuorikosken Pelitaiteen manifesti (Gaudeamus, 2018) kirjoittaa pelit taiteen kentälle. Kirja osoittaa alan monitaiteisuuden, ja sitoo asiantuntevasti elektroniset pelit myös muiden tyyppisten pelien perinteisiin. Pelitaiteen manifesti on ensimmäinen kattava alan julkaisu maassamme.

*

Vuonna 2018 kirjallisuuslautakunnassa työskentelivät FL Asko Mäkelä (pj.), taidekriitikko Heikki Kastemaa ja taidekriitikko Sini Mononen.