Suomen Taideyhdistys myöntää vuosittain yhden tunnustuspalkinnon varttuneelle kuvataiteilijalle kunnianosoituksena merkittävästä urasta taiteen kentällä. Palkintosumma on 10 000 euroa.

TUNNUSTUSPALKINTO 2017
Kuvataiteilija, taidegraafikko Päivikki Kallio (s. 1952, Helsinki), Helsinki

Pitkään taidegraafikkona toiminut Päivikki Kallio on opettajana välittänyt traditiota uudelle sukupolvelle, samalla kuitenkin kyseenalaistaen ja uudistaen käytäntöjä sekä laajentaen näkemystä taidegrafiikasta. Hän on työskennellyt myös liikkuvan kuvan ja installaatioiden parissa ja vienyt grafiikkaa käsitteellisen taiteen piiriin. Päivikki Kallion historian tuntemus on ilmiömäinen, ja hänen laaja-alainen oppineisuutensa piirtyy esiin teoksissa, jotka usein käsittelevät jollain tapaa koko visuaalista historiaa ja muistamista ilman nostalgiaa. Yleisen sivistyksen ylläpito kietoutuu saumattomasti esteettiseen ilmaisuun itseään ikuiseksi melankolikoksi luonnehtineen Päivikki Kallion taiteessa.

Päivikki Kallio on valmistunut graafiseksi suunnittelijaksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1977. Hän toimi taidegrafiikan professorina Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa vuosina 2010–2015.


Päivikki Kallio. Kuva: Patrik RastenbergerPäivikki Kallio: Metamorfoosit, 1994
 


Päivikki Kallio: Vedenpaisumus, 1995
 


Päivikki Kallio: Isäni talo, 2011
 


Päivikki Kallio: Ajolähtö, 2015
 


Palkinnoista päättää Suomen Taideyhdistyksen johtokunta palkintolautakunnan ehdotuksen pohjalta. Taideyhdistyksen sääntöjen mukaan (11 §) palkintolautakuntaan valitaan vuosikokouksessa kolme jäsentä, joista kahden on oltava kuvataiteilijoita sekä kaksi varajäsentä, joista toisen on oltava kuvataiteilija.

Suomen Taideyhdistyksen palkintolautakuntaan vuonna 2017 ovat kuuluneet taiteilija Antti Tanttu (puheenjohtaja), taiteilija Susanne Gottberg, tutkija, taidehistorioitsija Hanna Johansson, taiteilija Vesa-Pekka Rannikko ja toimittaja Pessi Rautio.