Kari Cavén, 2018

 
TUNNUSTUSPALKINTO 2018
Kuvanveistäjä Kari Cavén (s. 1954, Savonlinna), Helsinki

Kari Cavén rakastaa esineitä ja käsillä tekemistä. Hän on uudistanut kuvanveiston muotokieltä käyttämällä teoksissaan hylättyjä tavaroita, kierrätysmateriaalia ja romua, joille hän antaa uuden elämän muokkaamalla niistä esittäviä objekteja oivaltavalla tavalla, joka herättää katsojassa ilahduttavan yllättäviä mielleyhtymiä. Moniselitteiset ja verbaalisesti leikittelevät teosnimet, jotka valaisevat teoksen sisältöä, ovat merkittävä osa Cavénin taidetta. Teoksissa on melankolista huumoria ja kummallista, omanlaistaan runoutta.

Kari Cavén on opiskellut maalausta Vapaassa taidekoulussa 1976–1977 ja jatkanut sen jälkeen taideopintojaan Taideteollisessa korkeakoulussa (nyk. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) ja Taideakatemian koulussa (nyk. Taideyliopiston Kuvataideakatemia) 1978–1982. Hän edusti Suomea Venetsian biennaalissa vuonna 1995 ja sai Pro Finlandia -mitalin vuonna 2014.

Kari Cavén. Kuva: Veikko Somerpuro

Kari Cavén: Korkeiden paikkojen kammo, 2018, 50 x 100 cm


 

TUNNUSTUSPALKINTO 2017 (10 000 €)
Kuvataiteilija, taidegraafikko Päivikki Kallio (s. 1952, Helsinki), Helsinki

Pitkään taidegraafikkona toiminut Päivikki Kallio on opettajana välittänyt traditiota uudelle sukupolvelle, samalla kuitenkin kyseenalaistaen ja uudistaen käytäntöjä sekä laajentaen näkemystä taidegrafiikasta. Hän on työskennellyt myös liikkuvan kuvan ja installaatioiden parissa ja vienyt grafiikkaa käsitteellisen taiteen piiriin. Päivikki Kallion historian tuntemus on ilmiömäinen, ja hänen laaja-alainen oppineisuutensa piirtyy esiin teoksissa, jotka usein käsittelevät jollain tapaa koko visuaalista historiaa ja muistamista ilman nostalgiaa. Yleisen sivistyksen ylläpito kietoutuu saumattomasti esteettiseen ilmaisuun itseään ikuiseksi melankolikoksi luonnehtineen Päivikki Kallion taiteessa.

Päivikki Kallio on valmistunut graafiseksi suunnittelijaksi Taideteollisesta korkeakoulusta vuonna 1977. Hän toimi taidegrafiikan professorina Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa vuosina 2010–2015.

Päivikki Kallio. Kuva: Patrik Rastenberger

Päivikki Kallio: Isäni talo, 2011


 

TUNNUSTUSPALKINTO 2016 (10 000 €)
Taidemaalari Sinikka Tuominen (s. 1947, Oulu), Oulu

Sinikka Tuomisen maalaustaide on aivan omanlaistaan ja ainutlaatuista. Katsoja saattaa nähdä abstrakteissa maalauksissa aiheita luonnosta tai mikroskooppisesta maailmasta, mutta pohjimmiltaan teosten aiheena on silkka värin ja muodon runsaus täynnä lukemattomia pikkutarkkoja yksityiskohtia, sävyjä ja vivahteita. Vaikutelma on iloinen, keveä ja pitsimäisen koristeellinen, mutta kauneuden lisäksi teoksissa on voimaa. Sinikka Tuomisen rohkeus omaan ajatteluun ja ilmaisuun taidekentän valtavirroista riippumatta vaikuttaa rohkaisevalla tavalla aina uusiin maalarisukupolviin.

Sinikka Tuominen on valmistunut Suomen Taideakatemian koulusta vuonna 1974. Hän on saanut Suomi-palkinnon vuonna 1995 ja ollut Ars Fennica -palkintoehdokkaana vuonna 1996. Hän siirtyi maalaustaiteessaan abstraktiin ilmaisuun 1980-luvun lopulla.

Sinikka Tuominen: Ruusupenkki, 2013, akryyli kankaalle, 150 x 120 cm. Kuva: Jussi Tiainen


 

TUNNUSTUSPALKINTO 2015 (10 000 €)
Valokuvataiteilija Timo Kelaranta (s. 1951 Helsingissä), Espoo

Timo Kelarannan rajoja rikkova taide poikkeaa valokuvan perinteistä ja dokumentaarisuudesta osoittaen, että valokuvilla voi olla aivan omanlaistaan poetiikkaa. Kelaranta käyttää usein löydettyjä materiaaleja, kuten metallia, muovia ja paperia, osana kokeilevaa työskentelyään. Kuvissa toistuvat geometriset muodot, mutta myös tyhjyydellä ja hiljaisuudella on tärkeä rooli. Pidettynä opettajana Timo Kelaranta on vaikuttanut useamman kuin yhden sukupolven valokuvaajien näkemyksiin.

Timo Kelaranta on valmistunut Taideteollisesta korkeakoulusta (nyk. Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) vuonna 1975. Hän on toiminut Taideteollisen korkeakoulun lehtorina vuosina 1983–1992, apulaisprofessorina 1992–1994 ja professorina 1999–2001. Vuosina 1994–1999 hän oli taiteilijaprofessori.

Kuva: Patrik Rastenberger

Kuva: Patrik Rastenberger


 

TUNNUSTUSPALKINTO 2014 (10 000 €)

Taidegraafikko, taidemaalari Marjatta Hanhijoki (s. 1948 Porvoossa) on pitkän linjan vakuuttava tekijä ja teknisesti suvereeni valitsemillaan aloilla. Hän työskentelee pääasiassa akvarellin ja metalligrafiikan keinoin, mutta on tehnyt myös suurikokoisia, intensiivisiä hiili- ja lyijykynäpiirustuksia. Hanhijoki on virtuoosimainen piirtäjä ja tarkka ihmiskuvaaja, joka realismin välineitä käyttäen on kuitenkin päässyt realismin yksijakoisuudesta pidemmälle kuvan maailmaan. Työssään hän on hakenut taiteen esittämisen uusia tapoja, kokeillut vaihtoehtoisia esityspaikkoja ja tutkinut kuvan rakenteita esimerkiksi heijastusten tai peilien kautta. Teokset ovat sävyltään sosiaalisia ja intiimejä, sielukkaita kuvitelmia, joissa on eksistentialistinen pohjavire. Keskiössä on aina ihminen.

Marjatta Hanhijoki on opiskellut Taideteollisessa oppilaitoksessa (nyk. Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu) 1967–1971 ja myöhemmin täydennyskoulutuksessa Kuvataideakatemiassa. Hän on toiminut myös erilaisissa luottamustehtävissä, mm. Suomen Taiteilijaseuran näyttelykoordinaattorina 1999–2004. Taiteilija asuu ja työskentelee Helsingissä.

Marjatta Hanhijoki. Kuva: Patrik Rastenberger

Kuva: Patrik Rastenberger


 

TUNNUSTUSPALKINTO 2013 (10 000 €)

Lauri Anttila (s. 1938 Oulussa) on käsitetaiteen pioneereja Suomessa. Hän on emeritusprofessori sekä taiteiden ja kuvataiteiden kunniatohtori, laaja-alainen taiteilija ja opettaja, joka on vaikuttanut keskeisellä tavalla usean suomalaisen taiteilijasukupolven ajatteluun sekä luonut pohjaa kuvataiteelliselle tutkimukselle ja tutkivalle taiteelle. Hän oli Kuvataideakatemian pitkäaikainen rehtori vuosina 1988–1994 ja tila-aikataiteen osaston (nyk. tila-aikataiteiden koulutusohjelma) perustaja. Taiteellisessa työskentelyssään tieteen ja taiteen rajamailla liikkuva Anttila tekee yhä uusia teoksia. Kesällä 2013 hän osallistui uusiutuvan energian ja kokeellisen teknologian teemoista koottuun Aurinkogeneraattori-näyttelyyn Staffaksen kartanossa Porvoossa, jossa nähtiin laaja kokonaisuus hänen aurinkoa eri metodein tarkastelevia töitään. Aurinkokelloveistos Helios (2010) Helsingin Kaivopuistossa on Anttilan viimeisin julkinen tilataideteos.

Lauri Anttila on opiskellut Lahden Taideyhdistyksen ja Suomen Taideakatemian kouluissa sekä valmistunut sisustusarkkitehdiksi vuonna 1965 Taideteollisesta oppilaitoksesta (nyk. Aalto-yliopiston taideteollinen korkeakoulu). Hän asuu ja työskentelee Helsingissä.

Lauri Anttila (vas.) ja Suomen Taideyhdistyksen puheenjohtaja Lasse Saarinen.


 

TUNNUSTUSPALKINTO 2012 (10 000 €)

Irma Optimisti (s. 1952 Vaasassa) on pitkään – vuodesta 1989 – suomalaisen performanssitaiteen kentällä toiminut omaperäinen taiteilija ja keskeinen vaikuttaja. Hän on laajentanut ja vakauttanut performanssitaiteen asemaa. Irma Optimisti on tehnyt omaa genreään tunnetuksi erilaisilla yhteisöllisillä projekteilla ja interaktiivisilla esityksillä sekä ollut mukana luomassa vuonna 2000 alkunsa saanutta Là-Bas -festivaalia. Festivaali on tarjonnut foorumin suomalaiselle elävälle taiteelle ja kokeelliselle kulttuurille live-esitysten, dokumenttien ja paneelikeskustelujen muodossa. Taiteilija asuu ja työskentelee Helsingissä.

Irma Optimisti

Irma Optimisti: Essential Singularity. Performanssi tapahtumassa Infr’Action Venice 2011. Kuva: Pekka Luhta.


 

TUNNUSTUSPALKINTO 2011 (10 000 €)

Kuvataiteilija Pekka Nevalainen (s. 1951 Tyrväällä) on nykytaiteen uranuurtajia Suomessa. Hän on usean vuosikymmenen ajan näyttänyt teoksillaan suomalaiselle yleisölle, missä ja millaisissa kysymyksissä kansainvälisen taiteen eturintama milloinkin kulkee. Kasselin Dokumentaan Nevalainen osallistui vuonna 1992, mutta on jo 1970-luvun alusta alkaen toteuttanut kokeilevia, välineiden rajoja rikkovia teoksia. Suomalaiselle taideyleisölle hän on installaatiotaiteen lisäksi tehnyt tutuksi muun muassa keho-, maa- ja biotaidetta sekä näyttänyt, mitä 1960-luvun lopulla puhjennut tekijyyden kriisi tarkoittaa kuvataiteessa. Taiteilija asuu ja työskentelee Kiskossa.


 

TUNNUSTUSPALKINTO 2010

Oliver Whitehead (s. 1947, Eccles, Lancashire, Iso-Britannia) on monipuolinen taiteilija, joka hallitsee taitavasti useita taiteenlajeja ja käyttää laajasti erilaisia tekniikoita, piirustusta, maalausta, valokuvausta, filmiä, videota ja performanssia. Whiteheadin taide on usein yhteiskunnallista. Teoksissaan hän käsittelee muun muassa urbaaneja tiloja, vallankäyttöä ja väkivaltaa. Oliver Whitehead on vaikuttanut Suomen kuvataidekenttään opettaen useissa kuvataideoppilaitoksissa. Kuvataideakatemiassa hän on opettanut vuodesta 1987 lähtien (tila-aikataiteen osastonjohtajana 1992–1997). Oliver Whitehead on syntynyt Englannissa, missä hän myös opiskeli 1960-luvun lopulla. Suomessa Whitehead on asunut 70-luvulta lähtien.

Oliver Whitehead. Kuva: Roger Gustafsson


 

TUNNUSTUSPALKINTO 2009

Lauri Laine (s. 1946) on maalarina kuvataiteen tradition ja nykypäivän ytimessä ja leikkauskohdassa. Hänen suhteensa maalaukseen on tietoisen sivistynyt ja sisäistynyt; Lauri Laineen maalaukset sisältävät viittauksia syviin kulttuurisiin kerrostumiin. Laine maalaa epäröimättä öljyvärillä, joka välittyy hänen teoksistaan häpeilemättömänä nautintona ja loistona.

Lauri Laine

Lauri Laine. Kuva: Roger Gustafsson

 


 

TUNNUSTUSPALKINTO 2008

Palkinto myönnettiin kuvanveistäjä Hannele Kylänpäälle (s. 1948) merkittävästä elämäntyöstä ja vaikuttamisesta nykykuvanveistomme muotoutumiseen.

Hannele Kylänpää. Kuva: Roger Gustafsson


 

2007 KUVATAITEILIJA ISMO KAJANDER (s. 1939)
merkittävästä elämäntyöstä suomalaisen kuvataiteen monella saralla.

2006 TAIDEMAALARI JA -GRAAFIKKO MATTI KUJASALO (s. 1946)
merkittävästä elämäntyöstä taiteessaan tinkimättömänä ja pitkäjänteisenä tekijänä ja uudistajana.

2005 ANNA-MARIA OSIPOW (s. 1935)
merkittävästä elämäntyöstä ja rajojen rikkomisesta mielenkiintoisella tavalla veistotaiteen ja keramiikkataiteen välillä.

2004 EINO AHONEN (s. 1941)
merkittävästä elämäntyöstä ja taiteellisen työn pysymisestä kiinni ajassa.

2003 TAPIO JUNNO (s. 1940)
merkittävästä elämäntyöstä ja häikäisevästä urasta.

2002 TIMO AALTO (s. 1941)
elämäntyöstä, pitkäjänteisestä täydellisyyden tavoittelusta ja merkittävästä opetustyöstä.