Timeline

Suomen Taideyhdistys perustettiin vuonna 1846 luomaan Suomen kuvataide-elämän perusta. Tuolloin Suomessa ei vielä ollut taidekoulutusta eikä taidemuseoita.