SUOMEN TAIDEYHDISTYS RY:N JOHTOKUNTA 2020

Johtokuntaan kuuluvat vuosikokouksessa huhtikuussa valitut puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja viisi jäsentä sekä kaksi varajäsentä. Puheenjohtaja, varapuheenjohtaja sekä jäsenet ja heidän varamiehensä valitaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Puheenjohtaja: Päivi Karttunen (FK)
Varapuheenjohtaja: Asko Mäkelä (FL)
Varsinaiset jäsenet: Antti Huotari (KTM), Arto Jurttila (KTM), Riitta Ojanperä (FT), Ulla Pennanen (intendentti), Antti Tanttu (kuvataiteilija)
Varajäsenet: Hannu Hokka (KTM), Tuula Hämäläinen (juristi)

LAUTAKUNNAT 2020

Yhdistyksen lautakuntien jäsenet ja varajäsenet valitaan vuosikokouksessa huhtikuussa vuodeksi kerrallaan ja heidän on oltava yhdistyksen jäseniä.

Apuraha- ja palkintolautakuntaan sekä teosostolautakuntaan kuuluu kolme varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Kahden varsinaisen jäsenen tulee olla kuvataiteilijoita ja varajäsenistä yhden on oltava kuvataiteilija. Kirjallisuuslautakuntaan kuuluu kolme jäsentä.

APURAHA- JA PALKINTOLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja: Antti Tanttu (kuvataiteilija)
Varsinaiset jäsenet: Susanne Gottberg (kuvataiteilija), Hanna Johansson (tutkija, taidehistorioitsija)
Varajäsenet: Heini Aho (kuvataiteilija), Pessi Rautio, (FM)

TEOSOSTOLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja: Eeva-Leena Eklund (kuvataiteilija)
Varsinaiset jäsenet: Juha-Heikki Tihinen (FT), Paavo Paunu (kuvataiteilija)
Varajäsenet: Piia Oksanen (kuraattori), Inka Nieminen (kuvataiteilija)

KIRJALLISUUSLAUTAKUNTA

Puheenjohtaja: Asko Mäkelä (FL)
Jäsenet: Johanna Lecklin (kuvataiteilija, KuT), Sini Mononen (taidekriitikko, FT)

RAHASTONHOITAJA
Hannu Hokka (KTM)

ASIAMIES
Jan Förster (Taidehallin johtaja)


YHTEYSTIEDOT