Historiallisia Tutkimuksia 240,
Suomalaisen Kirjallisuuden
Seura. Dimensio 6, Valtion
taidemuseon tieteellinen sarja.
Suomi. Kovakantinen. 400 s.
Kariston Kirjapaino Oy,
Hämeenlinna 2008.
LOPPUUNMYYTY