Finska Konstföreningen ordnar årligen en stor utställning av en inhemsk konstnärs verk på Helsingfors Konsthall. Nästa år är det Paul Osipows retrospektiva utställning som fyller Konsthallen, år 2020 står bildkonstnären Anu Tuominen i tur.

Läs mera

Croquiskvällar

Helsingfors Konsthall tisdagar 18:00–20:00

Finska Konstföreningen ordnar croquiskvällar med levande modell på Helsingfors Konsthall på tisdagar kl. 18.15–20.00 då konstutställningarna inte hindrar det. I september och oktober ordnas teckningskvällar också på torsdagar.

Läs mera
Modell och instrument Helsingfors Konsthall 27.9, 11.10, 16.10, 25.10

Kontrabasisten och sångaren Nenonen står modell med musik för tecknare på Konsthallen igen.

Läs mera
Rörelsecroquis Helsingfors Konsthall 6.9, 13.9, 20.9, 4.10

Kom med och lär dig teckna en rörlig modell! Tecknandet börjar från en statisk position som långsamt förbyts i rörelse. De statiska positionerna turas om med rörelse.

Läs mera
Stipendierna till unga konstnärer

Ansökningstid: 2.5–31.8.2018. Stipendierna tilldelas för trettio unga konstnärer. Finska Konstföreningens stipendier och pris 2018 offentliggörs den 10 december.

Läs mera
Det nya Edvard Richter -priset

Finska Konstföreningens litteraturpris har åren 1984–2017 tilldelats skribenter och redaktörer som på ett betydande sätt främjat finländsk konstlitteratur och kännedomen om konst. År 2018 omvandlas litteraturpriset till ett Edvard Richter-pris som tilldelas en kritiker som skriver om konst.

Läs mera
Lotterivinsterna 2018

Finska Konstföreningen förvärvar varje år ett hundratal inhemska samtidskonstverk som i slutet av året lottas ut bland föreningens medlemmar. Deltagandet i lotteriet förutsätter att medlemsavgiften för 2018 är betald senast den 15 december. Vinnarna offentliggörs på den traditionella kvällsfesten i januari 2019.

Läs mera
Edvard Richter -stipendier

Edvard Richter-stipendier till bildkonstkritiker kan sökas årligen i hösten. Ansökningstid: 1.8–28.9.2018. Syftet med stipendiet är att ge stipendiaten möjlighet att bekanta sig med aktuell internationell konst utomlands. Stipendierna delas ut i december.

Läs mera
Medlemsresa till Sankt Petersburg 5–7.10.2018

Bindande almälning senast 31.5.2018 direkt till resebyrån. För att kunna delta ska du vara medlem i Finska Konstföreningen.

Läs mera
Bok: EGS

Red. Pirkko Tuukkanen. Utgivare: Suomen Taideyhdistys, 2018. Texter: EGS, Alan Ket, Jacob Kimvall, Rafael Schacter. Engelska, finska, svenska. Hårdpärm. 240 s. ISBN 978-952-68476-2-7. Pris: 39 €.

Läs mera