Finska Konstföreningen har på ansökan beviljat stipendier till unga konstnärer allt sedan 2002. Stipendierna kan sökas av utbildade bildkonstnärer som är högst 35 år gamla. Bidragssumman är 6000 € och den tilldelas för trettio unga konstnärer i december. Ansökningstid: 2.5–31.8.2018.

Läs mera

Edvard Richter -stipendier

Edvard Richter-stipendier till bildkonstkritiker kan sökas årligen i hösten. Ansökningstid: 1.8–28.9.2018. Syftet med stipendiet är att ge stipendiaten möjlighet att bekanta sig med aktuell internationell konst utomlands. Stipendierna delas ut i december.

Läs mera
Croquiskvällar Helsingfors Konsthall tisdagar 18:00–20:00

Efter sommarpausen startar teckningskvällar igen den 21 augusti.

Läs mera
Rörelsecroquis Helsingfors Konsthall 6.9, 13.9, 20.9, 4.10

Kom med och lär dig teckna en rörlig modell! Tecknandet börjar från en statisk position som långsamt förbyts i rörelse. De statiska positionerna turas om med rörelse.

Läs mera
Modell och instrument Helsingfors Konsthall 27.9, 11.10, 16.10, 25.10

Kontrabasisten och sångaren Nenonen står modell med musik för tecknare på Konsthallen igen.

Läs mera
Det nya Edvard Richter -priset

Finska Konstföreningens litteraturpris har åren 1984–2017 tilldelats skribenter och redaktörer som på ett betydande sätt främjat finländsk konstlitteratur och kännedomen om konst. År 2018 omvandlas litteraturpriset till ett Edvard Richter-pris som tilldelas en kritiker som skriver om konst.

Läs mera
Lotterivinsterna 2018

Finska Konstföreningen förvärvar varje år ett hundratal inhemska samtidskonstverk som i slutet av året lottas ut bland föreningens medlemmar. Deltagandet i lotteriet förutsätter att medlemsavgiften för 2018 är betald senast den 15 december. Vinnarna offentliggörs på den traditionella kvällsfesten i februari 2019.

Läs mera
Medlemsresa till Sankt Petersburg 5–7.10.2018

Bindande almälning senast 31.5.2018 direkt till resebyrån. För att kunna delta ska du vara medlem i Finska Konstföreningen.

Läs mera
Bok: EGS

Red. Pirkko Tuukkanen. Utgivare: Suomen Taideyhdistys, 2018. Texter: EGS, Alan Ket, Jacob Kimvall, Rafael Schacter. Engelska, finska, svenska. Hårdpärm. 240 s. ISBN 978-952-68476-2-7. Pris: 39 €.

Läs mera
EGS – Writing My Diary Helsingfors Konsthall 13.1–25.2.2018

EGS (f. 1974) hör till Finlands internationellt mest kända graffitikonstnärer vars verk kan ses i städer i tiotals länder världen runt. Han fogar alltid bokstäverna EGS till sina verk, men i varierande former och konstellationer ända till det oigenkännliga. På utställningen visas bl.a. väggmålningar, installationer och skulpturer.

Läs mera