Akrobatikcroquis

Helsingin Taidehalli 10.10., 17.10., 24.10., 31.10. 18.15–20.00

Höstens rörelsecroquis bjuder på nya utmaningar då cirkusartisten Petri Ekqvist gör sina konster i Konsthallens salar. På Finska Konstföreningens fyra kvällar med akrobatikcroquis koncentrerar vi oss på kopplingen mellan akrobatik och rörelse: Ekqvists gymnastiska rörelser och handstående tvingar tecknarna att se människokroppen på ett nytt sätt.

Ta med egna redskap. Pris: 8 / 5 € för FKF:s medlemmar. Obs! Begränsat med platser (50 sittplatser). Ingen förhandsanmälan.

Läs mera

Möt Raini och Raimo Heino i Konstspalten

 
Konstspalten är Finska Konstföreningens intervjuserie som ger plats åt tankar och idéer om konst. I spaltens första del får vi möta passionerade konstsamlare.

Konstsamlarparet Raini och Raimo Heinos konstsamling omfattar över 1 400 inhemska verk. Det första förvärvade de för att fira den första årsdagen av sitt bröllop. För makarna Heino är konst ett slags vän, ett andningshål i vardagen som ger tankarna vingar. Parets konstsamlande, som i årtionden fört dem i kontakt med intressant samtidskonst, fortsätter än idag. Läs intervjun här!

Läs mera

Croquiskvällar

Helsingin Taidehalli tiistaisin 18:15-20:00

Finska Konstföreningen ordnar croquiskvällar med levande modell på Helsingfors Konsthall på tisdagar kl. 18.15–20.00 då konstutställningarna inte hindrar det. De veckor då en utställning hängs upp ordnas kvällarna inte. Ta med egna redskap. Deltagaravgift 8 euro, för Konstföreningens medlemmar 5 euro.

Läs mera
Stipendierna till unga: ansökning 2019 2.5.–30.8.2019

Ansökningstiden har gått ut. Personerna som beviljats stipendie kontaktas inom november. Finska Konstföreningens stipendier och priser offentliggörs i december 2019.

Läs mera
Att vandra i konsten är att ständigt möta nytt och spana bortom konstens gränser

Konstsamlaren, ekon.mag. Arto Jurttila har en samling med 502 inhemska konstverk som han själv beskriver som en anhopning av betydelsefulla möten med konst under årtiondens lopp. Jag mötte Arto i Helsingfors Konsthall och vi pratade om hur konst upplevs och om hans personliga resa i bildkonstens värld.

Läs mera
Edvard Richter-stipendier 2019 1.8.–30.9.2019

Edvard Richter-stipendierna tilldelas bildkonstkritiker inom massmedierna. Syftet med stipendiet är att ge stipendiaterna möjlighet att resa utomlands och stifta bekantskap med aktuell bildkonst. Ansökan görs på en e-blankett på webben. Ansökningstid: 1.8–30.9.2019.

Läs mera
Lotterivinsterna 2019

Finska Konstföreningen förvärvar varje år ett hundratal inhemska samtidskonstverk som i slutet av året lottas ut bland föreningens medlemmar. Deltagandet i lotteriet förutsätter att medlemsavgiften för 2019 är betald senast den 15 december. Vinnarna offentliggörs på den traditionella kvällsfesten i januari 2020.

Läs mera
Paul Osipow Helsingin Taidehalli 26.1.–24.3.2019

Paul Osipow är en av de centrala konstnärerna inom finsk bildkonst, och den breda retrospektiven visar ett imponerande tvärsnitt av hans produktion: geometriska och fria abstraktioner och figurativa klassiska motiv, till exempel stilleben med matvarumotiv samt kvinnofigurer, från 1960-talet fram till idag.

Läs mera
Boken om EGS en av årets vackraste konstböcker

Finska Konstföreningens publikation EGS (2018, red. Pirkko Tuukkanen, grafisk form och layout Janne Hänninen, Agency Leroy) vann priset Bokkonstens vackra bok i tävlingen Vackraste böcker 2018 som ordnades av Kommittén för Finlands bokkonst.

Läs mera
Balettcroquis Helsingin Taidehalli 21.2., 28.2., 7.3. & 14.3

I Finska Konstföreningens rörelsecroquis ligger fokus i att betrakta balettens rörelser och balettdansösens anatomiska struktur. Ta med egna redskap. Pris 8 € / för Konstföreningens medlemmar 5 €.

Läs mera
Paul Osipow

I samband med utställningen utger Finska Konstföreningen en bok som presenterar Paul Osipows produktion. Artiklarna i boken är skrivna av Silja Rantanen, bildkonstnär och professor i bildkonst, Timo Valjakka, konstkritiker och facklitterär författare och kurator.

Läs mera