2016 års konstlotteri på Kabelfabriken 8.2.2017

[:fi]Kaapelitehdas[:sv]Kabelfabriken[:en]Cable Factory [:fi]8.2.2017[:sv]8.2.2017[:en]8.2.2017

Fritt inträde. Deltagande förutsätter medlemskap i Finska Konstföreningen. Visa upp ett gällande medlemskort för 2016 vid dörren. Medlemskortet är personligt. Det är också möjligt att vid dörren ansluta sig som ny medlem genom att betala medlemsavgiften för 2017 (30 €). Obs! Endast kontantbetalning. De som anslutit sig som nya medlemmar vid dörren deltar endast i det lokala lotteriet. (De deltar i nästa års huvudlotteri i början av 2018.) Kom ihåg att anmäla dig senast den 3 februari!

HUVUDLOTTERIET: Vinnarna i konstlotteriet 2016 offentliggörs. Konstföreningen har bland sina medlemmar 2016 lottat ut ett hundratal inhemska samtidskonstverk som föreningen förvärvade ifjol.
LOKALA LOTTERIET: Under kvällen utlottas dessutom ett tjugotal konstverk bland de närvarande.
Konferencierer: TÄRÄHTÄNEET ÄMMÄT
Servering och levande musik

Lotterivinsterna finns till påseende här.

Foto: Vinst nr 054. Grönlund–Nisunen: Perspective Study II, 2016
analogt färgfotografi, ram, ed. 5
45 x 45 cm

FRÅGOR OCH SVAR

Deltar jag i lotteriet?
Om du betalt medlemsavgiften 2016 senast den 15 december och du har ett medlemskort 2016 deltar du automatiskt i konstlotteriet. Om du betalt medlemsavgiften 2017 deltar du automatiskt i nästa års konstlotteri. I det så kallade lokala lotteriet deltar alla som är närvarande på kvällsfesten. I det egentliga lotteriet utlottas ett hundratal och i det lokala lotteriet ett tjugotal verk.

Kan jag rentav vinna två konstverk?
Ja. Alla festdeltagare som också är medlemmar 2016 deltar i båda lotterierna. Nya medlemmar deltar endast i det lokala lotteriet.

Kan jag ta med en vän till lotterifesten?
Festen är avsedd endast för Finska Konstföreningens medlemmar. Ditt medlemskort är samtidigt din inträdesbiljett. Du minns väl att medlemskortet 2016 är i kraft till slutet av februari 2017. Personer utan medlemskort betalar en inträdesavgift som samtidigt är medlemsavgift för 2017. Det är med andra ord möjligt att ansluta sig som ny medlem vid dörren.

Måste man uppvisa en inbjudan vid dörren?
Nej. Enbart medlemskortet räcker.

Vad göra om jag tappat mitt medlemskort?
Vi har en betjäningsdisk vid dörren där du kan be personalen kontrollera ditt medlemskap.

Hur sker lottdragningen?
Lottdragningen i egentliga konstlotteriet sker på förhand på Konstföreningens kansli i Konsthallen. En slumpgenerator på dator kombinerar verknumren med godtyckligt valda namn ur medlemsregistret. Lottdragningen bevakas av Konstföreningens ordförande Lasse Saarinen och en opartisk övervakare som inte kan vara medlem i föreningen. I det lokala lotteriet på kvällsfesten deltar du genom att fylla i den lotterikupong du får vid dörren.

Hur informeras jag om en vinst om jag inte kan närvara på Kabelfabriken?
Vi sänder ett personligt brev om lotterivinsten till alla vinnare. Dessutom publiceras vinnarnas namn efter evenemanget också på Konstföreningens webbsida.