Finska Konstföreningen förvärvar varje år ett hundratal konstverk som i slutet av året lottas ut bland medlemmarna. Vinnarna offentliggörs på den traditionella kvällsfesten i början av följande år. Alla som betalat medlemsavgiften för år 2018 senast 15.12.2018 hinner delta i lotteriet. Lottdragningen sker på Konstföreningens kansli med en dator där en slumpgenerator förenar varje vinst med ett slumpmässigt valt medlemsnummer. Lottdragningen övervakas av FKF:s ordförande Lasse Saarinen och en opartisk övervakare som inte kan vara medlem i föreningen.

Festen ordnas åter i Sjökabelhallen på Kabelfabriken, torsdagen den 31 januari 2019 kl. 18-21. Förutom offentliggörandet av vinnarna i huvudlotteriet utlottas på festplatsen dessutom ett tjugotal verk bland de närvarande. Detta lokala lotteri sker med lotter som dras av Fru Fortuna.

Festen är avsedd endast för Finska Konstföreningens medlemmar. Gällande medlemskort för 2018 fungerar som personlig inträdesbiljett. Det är också möjligt att ansluta sig till föreningen genom att betala medlemsavgiften för 2019 vid dörren. Nya medlemmar deltar i det lokala lotteriet bland kvällens gäster. I huvudlotteriet deltar de om ett år då de verk som föreningen förvärvat under år 2019 utlottas bland medlemmarna.

Kom ihåg att anmäla dig till evenemanget senast den 25 januari 2019! Föreningen bjuder på en liten kvällsbit, och antalet gäster bedöms på basis av förhandsanmälningarna. Medlemmarna får i januari en inbjudan per post. Anmälning: info(at)suomentaideyhdistys.fi eller 045 7731 4315.

En förteckning över lotterivinsterna finns här.

På grund av den nya dataskyddslagen publicerar Finska Konstföreningen inte längre lotterivinnarnas namn på sina webbsidor. Vinnarna kontaktas i stället personligen. Förfrågningar tfn 045 7731 4315 eller e-post info (at) suomentaideyhdistys.fi.

#103 Aki Turunen: Maria Theresia Regina, 2018