Foto: Patrik Rastenberger

Akrobatikcroquis

Helsingin Taidehalli 10.10., 17.10., 24.10., 31.10.2019 18.15–20.00

 
Torsdag 10.10 kl. 18.15–20.00
Torsdag 17.10 kl. 18.15–20.00
Torsdag 24.10 kl. 18.15–20.00
Torsdag 31.10 kl. 18.15–20.00

Höstens rörelsecroquis bjuder på nya utmaningar då cirkusartisten Petri Ekqvist gör sina konster i Konsthallens salar. Akrobatik är tekniskt avancerad gymnastik och cirkuskonst. På Finska Konstföreningens kvällar med akrobatikcroquis koncentrerar vi oss på kopplingen mellan akrobatik och rörelse: Ekqvists gymnastiska rörelser och handstående tvingar tecknarna att se människokroppen på ett nytt sätt.

Ta med egna redskap. Pris: 8 / 5 € för FKF:s medlemmar. Obs! Begränsat med platser (50 sittplatser). Ingen förhandsanmälan.


Petri Ekqvist är ett proffs inom konst och arbetshälsa. Han har över tjugo års erfarenhet särskilt som dansare och cirkusartist. Han har uppträtt på bred front i olika produktioner såväl i Finland som utomlands, både på land, till sjöss och i luften. För närvarande arbetar Petri bl.a. som dansare, danslärare och personal trainer. Samtidigt är han också en företagare som planerar välfärdstjänster särskilt för företagens och deras anställdas behov.