Finska Konstföreningen delar årligen ut tretton betydande konstpris (Dukatpriset, hederspriset, William Thuring-prisen och litteraturpriset) samt stipendier till unga konstnärer och konstkritiker. Konstföreningen stöder också regelbundet konstprojekt runtom i Finland.