Finska Konstföreningen beviljar årligen ett Dukatpris till en meriterad ung bildkonstnär, högst 35 år gammal. Dukatpriset som instiftades 1858 är föreningens mest traditionsrika och samtidigt värdefullaste pris.

DUKATPRISET 2017 (16 000 €)
Bildkonstnär Jaakko Pallasvuo (f. 1987, Lojo), Helsingfors

Jaakko Pallasvuo avböjer alla kategoriseringar och definitioner och företräder ett nytt slags konstnärskap i internets tidevarv. Han definierar själv kontexten där hans konst visas och han tillämpar oräkneliga stilar och arbetsmetoder. Verken är fullspäckade med referenser till olika ämnen. Teman som förenar dem är gemensamhet och subjektets varierande skepnad. Pallasvuo är känd bland annat för sina delvis självbiografiska videoessäer som behandlar identitetens tillblivelse och där konstnärsrollen spelas av många personer. Trots att verken till sin natur i grunden handlar om att vara människa i ett vidare perspektiv förmedlar de en djupt personlig känsla.

Jaakko Pallasvuo studerade vid Bildkonstakademin 2008–2011.

 

Jaakko Pallasvuo: Mask, 2017, video


Jaakko Pallasvuo: Soft Body Goal, 2017, video


Jaakko Pallasvuo: Mask, 2017, video
 


Jaakko Pallasvuo: Soft Body Goal, 2017, video
 


Jaakko Pallasvuo: You Are the Sun, video
 

Dukatprisets historia tecknar samtidigt den finländska bildkonstens historia: bland de tidigaste prismottagarna kan nämnas Victoria Åberg (1861), Fredrik Ahlstedt (1969) och Albert Edelfelt (1872). År 1879 tilldelades priset både Fanny Churberg och Helene Schjerfbeck.

DUKATPRIS PÅ 2000-TALET

2016: Nestori Syrjälä (s. 1983)
2015: Tuomo Rainio (f. 1983)
2014: Alma Heikkilä (f. 1984)
2013: Riikka Kuoppala (f. 1980)
2012: Maija Luutonen (f. 1978)
2011: Hans Rosenström (f. 1982)
2010: Leena Nio (f. 1982)
2009: Petri Eskelinen (f. 1975)
2008: Terike Haapoja (f. 1974)
2007: Mari Sunna (f. 1972)
2006: Pauliina Turakka Purhonen (f. 1971)
2005: Tea Mäkipää (f. 1973)
2004: Minna Jatkola (f. 1974)
2003: Vesa-Pekka Rannikko (f. 1968)
2002: Viggo Wallensköld (f. 1969)
2001: Paavo Paunu (f. 1965)


Konstföreningens styrelse fattar beslut om pris och stipendier på förslag av föreningens juryer och nämnder. Förslag till mottagare av Dukatpriset, hederspriset och stipendier till unga konstnärer görs av Finska Konstföreningens jury, som 2017 har bestått av bildkonstnär Antti Tanttu (ordf.), bildkonstnär Susanne Gottberg, forskare och konsthistoriker Hanna Johansson, bildkonstnär Vesa-Pekka Rannikko och fil.mag. Pessi Rautio.