Kuva/Foto/Photo: Patrik Rastenberger

WILLIAM THURING-PRISEN

William Thurings stiftelse är Finska Konstföreningens viktigaste sponsor. William Thuring-prisen tilldelas bildkonstnärer i åldern 35–45 år. Medlen för prisen ingår i stiftelsens årliga donation till Finska Konstföreningen.

WILLIAM THURING-HUVUDPRISET 14 000 €
Konstmålare Mari Sunna (f. 1972, Esbo), Berlin

Mari Sunna har gång efter annan överraskat konstpubliken med sina målningar. Samtid och tradition förenas alltid på ett nyskapande och originellt sätt i hennes verk, rika på nyanser och förvandlingar. Spontanitet, djupsinne, humor, allvar, rörelse och dess avstannande, form och dess utveckling – allt det är centrala element i Sunnas skapande. Hennes produktion speglar en sammansatt och brokig känslopalett.

Mari Sunna studerade vid Designinstitutet i Lahtis 1989–1994 och vid Fria konstskolan 1994–1999. Hon fortbildade sig på Chelsea College of Art and Design i London, därifrån hon utexaminerades 2000.


Mari Sunna. Foto: Patrik Rastenberger

 


Mari Sunna: Mademoiselle, 2017, olja på duk, 50 x 50 cm. Foto: Jussi Tiainen.

 
WILLIAM THURING-PRISEN, 9 st. à 6 500 €

Malin Ahlsved (f. 1976, Jakobstad), Hangö; måleri
Maija Blåfield (f. 1973, Helsingfors), Helsingfors; film- och mediakonst
Emma Helle (f. 1979, Stockholm), Helsingfors; skulptur
Sanna Kannisto (f. 1974, Tavastehus), Helsingfors; fotografi
Antti Laitinen (f. 1975, Brahestad), Somero; performance
Minna Långström (f. 1974, Tenala), Helsingfors; videoinstallation, kortfilm
Susanna Majuri (f. 1978, Helsingfors), Helsingfors; fotografi
Hanneriina Moisseinen (f. 1978, Joensuu),Helsingfors; seriekonst, installation
Pilvi Ojala (f. 1973, Helsingfors), Launonen; måleri, konstgrafik

William Thuring (1880–1968) föddes som yngsta son i en skeppsredarfamilj i Kaskö. Han arbetade till en början som advokat och blev senare bankir. Redan under sin livstid bedrev han betydande välgörenhetsverksamhet. William Thurings Stiftelse grundades på 1960-talet med medel från Thurings testamentsdonation. Stiftelsen har under årens lopp vuxit till en betydande institution som stöder organisationer som främjar projekt inom vetenskap, konst, folkbildning, hälsovård och annan allmännyttig verksamhet i Finland.

Besluten om William Thuring-prisen fattas av Finska Konstföreningens styrelse som leds av ordförande, producenten och verkställande direktören Lasse Saarinen och vice ordförande, fil.mag. Päivi Karttunen.