Croquis och Perspektiv på ansiktet

Helsingin Taidehalli 16.2.–17.2.2017 18:00–20:00

Finska Konstföreningen ordnar två kortkurser på Helsingfors Konsthall, CROQUIS och PERSPEKTIV PÅ ANSIKTET. Kurserna leds av bildkonstnär Vappu Rossi.

Förfrågningar och annulleringar: producent Birgitta Orava, tuottaja(a)taidehalli.fi


Torsdag 16.2 kl. 18–20
CROQUIS

Croquis (kroki) är teckning av ett porträtt i helfigur efter levande modell. Vi inleder kortkursen med klassiska croquispositioner och avancerar sedan till att teckna först en rörlig och slutligen en dansande modell. Modell är dansaren Jenni Urpilainen. På denna kurs är modellen påklädd, inte naken.

Kursen ger i komprimerad form en helhetsbild av vad det innebär att teckna med iakttagelse som utgångspunkt. Den lämpar sig för såväl nybörjare som längre hunna tecknare.

Till kursen behöver du ett ritblock (t.ex. A3), åtminstone ett svart och/eller några färgade papper, ett par mjuka blyertspennor (t.ex. B2–B6 + pennvässare), en grafitpenna (B2–B6), en tuschpenna (spritlöslig) av storlek M och en vit eller ljus krita/färgpenna. Om du vill kan du också ta med dig t.ex. oljekritor eller andra pennor och kritor (t.ex. fiberspetspennor). Ta inte med dig ritverktyg som kräver fixativbehandling; det går inte att fixera verk på Konsthallen.

Pris 15 € / för Finska Konstföreningens medlemmar 10 €.
Obs! Anmäl dig på förhand här.


Fredag 17.2 kl. 18–20
PERSPEKTIV PÅ ANSIKTE

På kortkursen går vi igenom traditionella och experimenterande – och även humoristiska – sätt att teckna ansikten. Genom övningsuppgifter bekantar vi oss med porträtteckningens olika metoder.

Kursen ger i komprimerad form en helhetsbild av vad det innebär att teckna med iakttagelse som utgångspunkt. Den är en naturlig fortsättning på torsdagskursen men fungerar också som en självständig kurs. Den lämpar sig för såväl nybörjare som längre hunna tecknare.

Till kursen behöver du ett ritblock (t.ex. A3), åtminstone ett svart och/eller några färgade papper, ett par mjuka blyertspennor (t.ex. B2–B6 + pennvässare), en grafitpenna (B2–B6), en tuschpenna (spritlöslig) av storlek M och en vit eller ljus krita/färgpenna. Om du vill kan du också ta med dig t.ex. oljekritor eller andra pennor eller kritor (t.ex. fiberspetspennor). Ta inte med dig ritverktyg som kräver fixativbehandling; det går inte att fixera verk på Konsthallen.

Pris 15 € / för Finska Konstföreningens medlemmar 10 €.
Obs! Anmäl dig på förhand här.


Foto: Patrik Rastenberger


Vappu Rossi (f. 1976) är en bildkonstnär som är känd särskilt för sin skicklighet som tecknare. Tillämpande och experimenterande teckning och samarbetsprojekt med dansare och musiker bildar en viktig del av hennes produktion. Rossi är en erfaren och efterfrågad lärare som lett teckningskurser förutom på Konsthallen också bl.a. på Ateneum, Bildkonstakademin, Oriveden opisto och Helsingfors konstmuseum. Rossi har utvecklat undervisningsmetoder för iakttagelsebaserad teckning och tagit fram en didaktisk metod för rörelseteckning. Metoden lämpar sig för alla nivåer från nybörjare till proffs. Rossi är bildkonstmagister från Bildkonstakademin och konstkandidat från Konstindustriella högskolan.

Jenni Urpilainen (f. 1981) är magister i danskonst. Hon är dans-rörelseterapeut och arbetar på frilansbasis med kropp, psyke och rörelse.