De ungas biennal 2003 – Supermarket

[:fi]Helsingin Taidehalli[:sv]Helsingfors Konsthall[:en]Kunsthalle Helsinki [:fi]28.11.–7.12.2003[:sv]28.11–7.12.2003[:en]28.11.–7.12.2003

De Ungas Biennal är Finska Konstföreningens nya utställningsidé. Biennalen arrangeras vartannat år och kommer alltid att ha ett av kuratorn valt aktuellt tema. Följande Ungas Biennal kommer att breda sig i Konsthallen år 2005.

Supermarketens tema var det komplicerade och kontroversiella förhållandet mellan konsumtionskultur, kommersialism och konst. Utställningens namn, Supermarket, syftade på konstvärlden som “konstens supermarket”. Kurator för den första De Ungas Biennal var forskaren i visuell kultur Annamari Vänskä.

Supermarketens tio konstnärer och konstnärsgrupper är Pirjetta Brander, Tony Ikonen, Kokeellisen elektroniikan seura, Tea Mäkipää, Tero Puha, Maria Pulli, Riikka Puronen, Heidi Romo, Selfish Shellfish och Viggo Wallensköld. Medan Supermarket pågick fanns det varierande program i Konsthallen: performancer, konserter, loppmarknad, videoscreening, sagotimme och Porrakademins paneldiskussion.