Finska Konstföreningen delade idag (den 11 december 2013) ut tretton betydande bildkonstpris. Den sammanlagda prissumman var 108 500 euro. Dukatpriset till en ung konstnär tilldelas konstnären Riikka Kuoppala (f. 1980). Läs mera >