Malin Ahlsved: Laiva/Skeppet/Ship, 2013, akvarelli/akvarell/watercolour, 20 x 20 cm (yksityiskohta/detalj/detail)

Edvard Richter-stipendier 2017

[:fi]1.8.–30.9.2017[:sv]1.8–30.9.2017[:en]1.8.–30.9.2017

EDVARD RICHTER-STIPENDIER 2017

Edvard Richter-stipendier kan sökas årligen i hösten.
Ansökningstid: 1.8–29.9.2017.

Ansökan formuleras fritt och av den ska framgå hur stipendiet kommer att användas samt det ansökta beloppet. Kom ihåg att förutom din adress också uppge din e-postadress och ditt telefonnummer i ansökan. Ansökningarna skickas till:

Finska Konstföreningen / Edvard Richter-stipendium
Nervandersgatan 3
00100 Helsingfors

Stipendierna delas ut i december. Stipendiaterna ska före utgången av följande kalenderår lämna in en redogörelse för hur stipendiet användes.

Syftet med stipendiet är att ge stipendiaten möjlighet att bekanta sig med aktuell internationell konst utomlands. Många kritiker arbetar som frilansar, och kritikerstipendierna är få i Finland. Det viktigaste kriteriet vid valet av stipendiater har varit att sökanden på ett övertygande sätt har redogjort för sitt kritikervärv och gett en välmotiverad plan för hur stipendiet kommer att användas.

Mer information: info(at)suomentaideyhdistys.fi eller tfn 045 7731 4315.