Foto: Patrik Rastenberger

Nästa ansökningstid för Edvard Richter-stipendium till bildkonstkritiker är 1.8.–30.9.2019.

Ansökan görs på en e-blankett på webben. En länk till blanketten läggs ut 1 augusti här. Sökande ska ange det ansökta beloppet och en plan för hur det kommer att användas. Stipendierna delas ut i december. Stipendiaterna ska lämna in en redogörelse för hur stipendiet använts.

Syftet med stipendiet är att ge stipendiaten möjlighet att bekanta sig med aktuell internationell konst utomlands. Många kritiker arbetar som frilansar, och kritikerstipendierna är få i Finland. Det viktigaste kriteriet vid valet av stipendiater har varit att sökanden på ett övertygande sätt har redogjort för sitt kritikervärv och gett en välmotiverad plan för hur stipendiet kommer att användas. Det är fråga om ett resestipendium, inte ett arbetsstipendium.

Det är Finska Konstföreningens styrelse som på förslag av föreningens juryer och nämnder fattar beslut om pris och stipendier. Förslag till mottagare av Richter-stipendier görs av litteraturnämnden, som 2019 består av fil.lic. Asko Mäkelä (ordf.), konstkritiker Heikki Kastemaa och konstkritiker Sini Mononen.

Mer information: info(at)suomentaideyhdistys.fi eller tfn 045 7731 4315.