elina_merenmies

Utställning på Helsingfors Konsthall
21.1–4.3.2011

Red. Pirkko Tuukkanen.
Texter: Veikko Kasurinen, Juha-Heikki
Tihinen, Antti Nylén, Martti Anhava.
Utg. Finska Konstföreningen 2012.
Finska, svenska, engelska.
Hårdpärm. 190 s.
UTSÅLD