Elina Merenmies: Hemlig glädje

Helsingin Taidehalli 21.1.–4.3.2012

I Elina Merenmies verk förenas det hemska och det komiska.

Elina Merenmies verk berättar hisnande historier om världen och om hur det ur vardagliga fenomen och saker kan öppna sig kanaler till fantasins vildaste visioner. Konstnärens verk blandar humor, överraskningar, tro och häpnad på ett sätt som gör henne till en av våra mest egenartade finländska samtidskonstnärer. Merenmies utställning öppnas i Helsingfors Konsthall den 21 januari 2012.

Hemlig glädje är Elina Merenmies hittills mest omfattande separatutställning i Finland. Konsthallen presenterar över 80 verk ända från början av hennes karriär i slutet av 1980-talet. I Konsthallen ses också av Merenmies allra nyaste produktion, till exempel målningar med en rik färgskala.

En unik och för konstnären helt ny slags målningsinstallation kommer att ta form på Konsthallens väggar. Med respekt för Konsthallens arkitektur och klassiska utställningslokal förenar det nya helhetskonstverket Merenmies målningar med det hon målar på väggarna.

Utställningens namn Hemlig glädje handlar enligt Merenmies om hur det i hennes konstverk förekommer sådant som överraskar även henne själv, något som får oss att finna skönhet också på ovanliga platser. ”I samband med Merenmies verk upptäcker betraktaren ofta det vackra i det hemska eller blir medveten om det värdiga i offrets lott”, skriver Juha-Heikki Tihinen i utställningskatalogen Hemlig glädje.

Lika säkert som en gammal bekant som man möter på gatan känner man igen ett verk av Merenmies. Konstnärens intresse för den expressiva konsttraditionen, outsider-konst och gammalt flandriskt måleri kommer fram både i hennes målningar och i hennes pappersverk.

Antti Nylén beskriver i utställningskatalogen Merenmies konst: ”Jag ser ett slags ’utvecklingsgång’ från den metafysiska skräcken i Fåglar, Larv och Getingar från tidigt 1990-tal via Livets fakta och ett antal nallemotiv till den senaste tidens tuschteckningar, i vilka skräcken har släppt och en fysisk stillhet råder: köttet betraktas nu utan vämjelse, lugnt, som det är (Hår, Vit fosfor…). Fulheten upphör att vara fulhet när man vågar se på den. Den blir förbarmad. Vi får vara deformerade, blödande, knotiga och så vidare …”

Elina Merenmies är en helsingforsisk målare, utexaminerad som magister i konst från Bildkonstakademin 1999. Hon studerade också vid teckningsinstitutionen vid Helsingfors universitet 1987, Institut de Saint-Luc i Bryssel 1988–1989 och Prags konstakademi 1991–1992. Hennes verk finns i de viktigaste museisamlingarna i Finland och även i många utländska museers och privatpersoners samlingar. Elina Merenmies var kandidat för Ars Fennica-priset 2007 och har sedan 2009 varit medlem i prisjuryn för Ars Fennica. Merenmies tilldelades William Thuring -priset 2009 och Stina Krook-priset 2010.

Utställningen är producerad av Finska Konstföreningen med fil.dr Juha-Heikki Tihinen som kurator. I samband med utställningen utges en 192-sidig rikt illustrerad utställningskatalog med texter om Merenmies konst av utställningens kurator Juha-Heikki Tihinen samt essäisten Antti Nylén. I publikationen ingår också en intervju med Elina Merenmies gjord av Martti Anhava, där konstnären öppnar upp nya perspektiv på bakgrunden till sina verk.

Elina Merenmies: Etre vivant, 2009

Elina Merenmies: Etre vivant, 2009