Esko Männikkö — Time Flies visas på Åbo konstmuseum 16.5. — 14.9.2014. Finska Konstföreningens medlemmar har fritt inträde till utställningen.