Foto: Susanna Alatalo

 

Finska Konstföreningens teckningskvällar på Helsingfors Konsthall är inhiberade till den 30 april. Vi informerar senare på våren om fortsättningen.

Om du vill få information om teckningskvällar per e-post, skicka din e-post address till info(a)suomentaideyhdistys.fi.

 


 

Konstnären Tapani Raittila:

CROQUISTECKNINGAR INTE LÄTTA ATT BEDÖMA

”Precis så är det. Den som gallrar kan också missta sig, det medger jag gärna. Croquis görs hastigt, och det har sina goda sidor. Men tecknar man långsamt så är det en alldeles annan sak. En teckning där konstnären ”studerar”, som man brukar säga, är någonting annat än croquis, som bygger på hasard och — i bästa fall — föds under lyckliga stjärnor. Matisse sade till sina elever att de måste kunna teckna som en man som faller ner från femte våningen — lika snabbt.” (Tapani Raittila intervjuad av Riitta Valorinta i Raittilas utställningsbok 2007)

Tapani Raittila: Sittande flicka, 1973