Utställningen på Helsingfors Konsthall
16.1–28.2.2010

Red. Päivi Mustola, Pirkko Tuukkanen.
Utg. Finska Konstföreningen 2010.
Texter: Veikko Kasurinen, Maija Koskinen,
Marita Muukkonen, Riitta Ojanperä.
Finska, tyska. Mjukpärm.
142 s. REAPRIS 2 €