Export–Import

[:fi]Helsingin Taidehalli[:sv]Helsingfors Konsthall[:en]Kunsthalle Helsinki [:fi]16.1.–28.2.2010[:sv]16.1–28.2.2010[:en]16.1.–28.2.2010

Internationell finländsk nutidskonst på Helsingfors Konsthall

Världen kallar på finländska konstnärer och utställningen Export–Import kallar dem tillbaka. Konsthallen representerar kända finländska, internationellt verksamma konstnärers verk, som inte ställts ut tidigare. – Vad är behållningen av att vara internationell? Vad gör en konstnär internationell? frågar Finska Konstföreningens utställning.

Finländska konstnärer har genom tiderna skaffat sig konstutbildning på olika håll i Europa och arbetat i olika länder. Bildkonstlivet i det avlägsna Finland utvecklades förhållandevis sent och gav inte särskilt många konstnärer levebröd. Det har varit ett naturligt, rentav ett tvingande alternativ att resa bort.

I dag växlar konstens “hetaste” centrum i allt snabbare takt när det gäller att ständigt hitta något nytt. Just nu är det Berlin som är bildkonstens mecka och där arbetar också tiotals finländska konstnärer.

Att vara internationell innebär inte bara att ge sig av, utan också utbyte, nätverk och gästfrihet. Det har uppstått konstnärsresidens i olika delar av världen, även i Finland, gemenskaper där konstnärer från olika länder arbetar sida vid sida.

Export–Import presenterar finländska nutidskonstnärer som har skaffat sig sin utbildning i en internationell omgivning eller som arbetar utomlands. Hurdant är det att arbeta på det internationella konstfältet? Varför har våra konstnärer rest utomlands och vad betyder det finländska för dem? Vad har det att konstnärerna blivit internationella krävt av dem?

I utställningen medverkar konstnärerna Adel Abidin, Elina Brotherus, Minna L. Henriksson, Gun Holmström, Laura Horelli & Ann Kaneko, Hannu Karjalainen, Ola Kolehmainen, Pia Lindman, Robert Lucander, Kirsi Mikkola, Pilvi Takala och Kristiina Uusitalo. Kurator för utställningen är Konsthallens chef Maija Koskinen.

I samband med utställningen utges en omfattande publikation som dryftar frågor kring nationalitet och internationalism (artikelskribenter: Maija Koskinen, kurator Marita Muukkonen och FM Riitta Ojanperä; 144 sidor, rikt illustrerad, finska/tyska/svenska).


Hannu Karjalainen: Nainen rannalla / Woman on Beach, 2009, HD Video, 5.32 min