Kuva/Foto/Photo: Katri Salmenoja

 

Konstspalten är Finska Konstföreningens intervjuserie som ger plats åt tankar och idéer om konst. I spaltens första del får vi möta passionerade konstsamlare. Serien öppnas med en intervju med Arto Jurttila, fri flanör i konstens värld. Läs intervjun här!

För Arto handlar konstsamlandet om en personlig resa. De verk han förvärvat ser han som ett slags dagboksanteckningar från betydelsefulla konstmöten under årens lopp, möten som väckt starka känslor och överskridit seendets gränser. För innehållet i Konstspalten svarar Katri Salmenoja, aktiv som både konstnär, producent och forskare på konstfältet.

För närvarande visar Björneborgs konstmuseum utställningen MIELEN SILMIN / WITH THE EYES OF MY MIND, som bygger på Arto Jurttilas samling. Utställningen ingår i serien Samlarens blick och pågår till och med den 25 augusti.