Finska Konstföreningen har idag den 7 december delat ut tretton betydande konstpris samt stipendier till unga konstnärer och till konstkritiker.

PRIS

Det traditionsrikaste och mest betydelsefulla priset är Dukatpriset till en ung konstnär, instiftat 1858. I år gick priset till Jaakko Pallasvuo. Hederspriset till en längre hunnen konstnär för en ståtlig karriär gick till Päivikki Kallio. William Thuring-stiftelsens huvudpris och de nio övriga Thuring-prisen tilldelas 35–45-åriga konstnärer; i år gick huvudpriset till Mari Sunna. Litteraturpriset gick till Ville Hänninen för verket Kirjan kasvot. Sata vuotta suomalaisia kirjankansia. (Bokens anlete. Hundra år av finska bokomslag.) (SKS, 2017) Prisens sammanlagda belopp var 108 500 € och stipendiernas 190 000 €.

STIPENDIER TILL UNGA KONSTNÄRER
Stipendier till unga konstnärer kan sökas av utbildade, högst 35 år gamla konstnärer. Trettio konstnärer tilldelades ett 6 000 euros stipendium.

EDVARD RICHTER-STIPENDIER 2017

Syftet med Edvard Richter-stipendiet för konstkritiker är att ge stipendiaten möjlighet att bekanta sig med aktuell internationell konst utomlands. Stipendierna, sammanlagt 10 000 euro, tilldelades i år nio stipendiater varav en var en arbetsgrupp med två medlemmar.


 

OM FINSKA KONSTFÖRENINGEN OCH DESS NÄMNDER

Finska Konstföreningen grundades 1846. Dess syfte är att stödja finländsk bildkonst och främja kännedomen om och utövandet av bildkonst. Föreningen stöder framför allt unga begåvade bildkonstnärer i början av sin karriär. Föreningen ordnar regelbundet separat- och temautställningar av finsk konst samt evenemang i anslutning till dem. I samband med utställningarna publicerar föreningen också konstlitteratur med fokus på forskning. Konstföreningens styrelse fattar på förslag av nämnderna beslut om de årliga prisen och stipendierna.

Konstföreningens stipendie- och prisnämnd föreslår mottagarna av Dukatpriset, hederspriset och stipendier till unga konstnärer. I stipendienämndens arbete deltog bildkonstnär Antti Tanttu (ordf.), bildkonstnär Susanne Gottberg, forskare och konsthistoriker Hanna Johansson, bildkonstnär Vesa-Pekka Rannikko och fil.mag. Pessi Rautio.

Mottagare av William Thuring-prisen förslås av Finska Konstföreningens ordförande Lasse Saarinen och vice ordförande Päivi Karttunen.

Litteraturnämnden föreslår mottagarna av litteraturpriset och Edvard Richter-stipendierna. Medlemmar i nämnden var i år bildkonstkritikerna Asko Mäkelä (ordf.), Heikki Kastemaa och Sini Mononen.

Föreningens litteraturpris som delats ut 1984–2017 omvandlas 2018 till ett Edvard Richter-pris som utan ansökan tilldelas en kritiker som skriver om konst.