Pirkko Nukari: Sparvuggla, 2018

 

Finska Konstföreningen delar årligen ut tretton betydande bildkonstpris. Dukatpriset till en ung konstnär gick i år till målaren Essi Kuokkanen medan hederspriset till en längre hunnen konstnär gick till skulptören Pirkko Nukari. William Thuring-prisen tilldelas konstnärer i åldern 35–45 år. Thuring-huvudpriset gick till bildkonstnär Iiu Susiraja. Edvard Richter-priset till konstskribenter gick till fil.dr Nina Kokkinen för verket Totuudenetsijät: Esoteerinen henkisyys Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa (Vastapaino) (Sanningssökarna: Esoterisk andlighet i Akseli Gallen-Kallelas, Pekka Halonens och Hugo Simbergs konst). Dessutom delade Konstföreningen ut stipendier till unga konstnärer och konstkritiker. Prisens och stipendiernas sammanlagda belopp var 298 500 euro.

*

DUKATPRISET
Målare Essi Kuokkanen (f. 1991, Pieksämäki), Helsingfors

Essi Kuokkanens konst är stark och originell till sitt bildspråk och utpräglat självständig till sin karaktär – den stöder sig inte på vare sig förebilder eller konstströmningar. Bilder berättar alltid en historia, de illustrerar inte den; det är målningen som spelar huvudrollen, och dess bildtänkande och berättande är ett och samma. Kuokkanens motiv kan ofta behandla även svåra frågor kring människans lott i denna värld, men de gör det med mildhet och humor. De svåra frågorna faller på plats i målningen och blir mindre ångestskapande. Utgångspunkten är seriös, men stämningen i bilderna är både rolig och glad. Som resultat uppstår någonting nytt.

Essi Kuokkanen är på slutrakan i sina magisterstudier vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi; kandidatexamen avlade hon 2017. Kuokkanens verk ingår i bland annat Kiasmas och statens konstverkskommissions samlingar samt i privata samlingar.

Dukatpriset som instiftades 1858 är det äldsta konstpriset i Finland och samtidigt Finska Konstföreningens mest traditionsrika pris. Det tilldelas en särskilt meriterad ung bildkonstnär som är högst 35 år gammal. Prisbeloppet är 16 000 euro. Mer om Dukatpriset >

Essi Kuokkanen: I Like the Way It Stings, 2018

*

HEDERSPRISET
Skulptör Pirkko Nukari (s. 1943, Helsinki), Helsinki

Pirkko Nukari arbetar med den traditionella plastiska skulpturens medel. Hennes material är brons men verkens teman, exempelvis relationen mellan människan och naturen, är starkt förankrade i nuet. Nukari är känd särskilt för sina känsliga fågelskulpturer som är både luftiga och lätta trots bronsens tyngd. Fastän verken ofta är små till sitt format skapar de på ett skulpturalt intressant sätt en större rymd där man föreställa sig att en fågel flyger upp. Kritikern Otso Kantokorpi (1957–2018) menade att Pirkko Nukari tillfört den klassiska bronsskulpturen nya dimensioner: ”I hennes händer genomgår den tunga metallegeringen den märkligaste tänkbara metamorfosen, den som utmärker skulpturkonsten när den är som bäst: materien blir immateriell, det tunga och statiska får genom skulptörens magiska beröring immateriella dimensioner.”

Pirkko Nukari studerade vid Konstindustriella läroverket 1961–1966 därifrån hon utexaminerades som teckningslärare. Hon arbetade som lärare vid Konstindustriella läroverket/högskolan 1966–1980 och som chefredaktör för tidningen Taide 1980–1984. Nukaris verk ingår i många samlingar och hon har gjort talrika offentliga verk både i Finland och utomlands. Hon tilldelades Finlands Lejons ordens Pro Finlandiamedalj 2017.

Hederspriset ges som en utmärkelse för ett betydande livsverk åt en konstnär som redan länge varit verksam inom konsten. Prisbeloppet är 10 000 euro. Mer om Hederspriset >

Pirkko Nukari: Sparvuggla, 2008

*

WILLIAM THURING-PRISEN

William Thurings stiftelse är Finska Konstföreningens viktigaste sponsor. William Thuring-prisen – ett huvudpris och nio övriga Thuring-pris – tilldelas bildkonstnärer i åldern 35–45 år. Medlen för prisen ingår i stiftelsens årliga donation till Finska Konstföreningen. Huvudprisets belopp är 14 000 euro, de övriga prisens 6 500 euro.

 

WILLIAM THURING-HUVUDPRISET
Bildkonstnär Iiu Susiraja (f. 1975, Åbo), Åbo

Iiu Susirajas konst behandlar traditionella skönhetsideal med en bedårande och även absurd humor. Hennes verk har en befriande effekt på vår bild av kroppen och bryter många tabun. Ofta avbildar hon sig själv trots att hennes verk inte är traditionella självporträtt, utan ett slags performance framför kameran. Susirajas konst är ett intressant komplement till kroppsavbildningens långa tradition inom konsthistorien.

Iiu Susiraja studerade fotografi vid Konstuniversitets Bildkonstakademi 2012–2016. Hon hade en separatutställning, Torr glädje, på Kiasma 2019. Susirajas konst har fått ett positivt bemötande i New York och Los Angeles där hon hållit utställningar de senaste åren.

Iiu Susiraja: Lovely wife, 2018

 

WILLIAM THURING-PRISEN

1. Erik Creutziger (f. 1982, Helsingfors), Helsingfors; måleri
2. Eeva-Riitta Eerola (f. 1975, Siilinjärvi), Helsingfors; måleri
3. Ilmari Gryta (f. 1979, Kraśnik Lubelski, Polen), Tervakoski; skulptur
4. Otto Karvonen (f. 1975, Helsingfors), Helsingfors; skulptur, installation, performance
5. Anni Leppälä (f. 1981, Helsingfors), Helsingfors; fotografi
6. Tiia Matikainen (f. 1975, Kitee), Helsingfors; skulptur
7. Nina-Maria Oförsagd (f. 1975, Helsingfors), Helsingfors; mediekonst
8. Eeva Peura (f. 1982, Orimattila), Helsingfors; måleri
9. Antti-Ville Reinikainen (f. 1980, Åbo), Helsingfors; skulptur, måleri, installation

Mer om William Thuring-prisen >

*

EDVARD RICHTER-PRISET OCH HEDERSOMNÄMNANDEN

Edvard Richter-priset ges för högklassiga skriftställningar om konst. Prisbeloppet är 10 000 euro. I år gavs dessutom tre hedersomnämnanden.

Då juryn (kritiker Sini Mononen, bildkonstnär Johanna Lecklin och kritiker Asko Mäkelä, ordförande) dryftade Richter-priset 2019 diskuterade man samtidigt nuläget inom bildkonstrelaterade skriftställningar. I många års tid har högklassig konsthistorisk grundforskning om konstnärer bedrivits. Denna forskning har emellertid fokuserat snarast på biografiska verk som beskriver konstnärens liv, medan analys och tolkning av själva konsten har fått en blygsammare roll. Men också studier i konstens substans behövs som grundval för framtidens biografiska verk. Sällan har någon emellertid lyckats lyfta fram nya eller mindre kända drag i mycket berömda konstnärers produktion. Årets mottagare av Richter-priset har den förmågan.

Esoterism eller andlighet är ett ämne som under senaste år tangerats i flera konsthistoriska undersökningar. I Finland har vi en tradition på det området. Åbo Akademi-professorn Sixten Ringboms studie av Wassily Kandinsky, The Sounding Kosmos (1970), är en absolut internationell klassiker på området. Svenska Hilma af Klint som visades på Konsthallen 2014 har väckt internationellt intresse för esoterism som fortfarande är vitt förekommande också i film, litteratur och musik.

 

RICHTER-PRISET TILL NINA KOKKINEN

Edvard Richter-priset går till fil.dr Nina Kokkinen (f. 1978) för verket Totuudenetsijät: Esoteerinen henkisyys Akseli Gallen-Kallelan, Pekka Halosen ja Hugo Simbergin taiteessa (Vastapaino) (Sanningssökarna: Esoterisk andlighet i Akseli Gallen-Kallelas, Pekka Halonens och Hugo Simbergs konst). Kokkinen, som är konstmagister från Lapplands universitet och tidigare i år disputerade i religionsvetenskap vid Åbo universitet, skriver på ett utomordentligt språk om de mångfaldigt genomanalyserade konstnärerna ur en ny synvinkel och granskar deras produktion på ett lika mångsidigt som entusiasmerande sätt. Boken är ett uppfriskande undantag i den personhistoriskt fokuserade konsthistoriska litteraturen. Verket som utgivits på Tammerforsförlaget Vastapaino är skickligt genomförd vad gäller både språkdräkt och temabehandling. Kunnig hantering av ett omfattande källmaterial kombineras med insiktsfull analys och rikt språk. Kokkinens verk är ett utmärkt exempel på hur konst- och kulturhistorisk forskning kan presenteras för läsaren på ett levande, flerstämmigt och medryckande sätt. Med utgångspunkt i sin forskning kuraterade Kokkinen också förra sommarens utställning Själens öga på Gallen-Kallela Museet.

 

HEDERSOMNÄMNANDEN

Ett hedersomnämnande går till kuratorn vid stiftelsen Pro Artibus, fil.dr Juha-Heikki Tihinen (f. 1973) från Helsingfors för hans essäer i konstkataloger där han dryftar konstnärer på ett djupare plan än normalt. Ett utmärkande drag för Tihinens texter är referenserna till konsthistorien och andra konstarter som han tankemässigt kombinerar med tematiken hos de konstnärer han skriver om. Tihinen är en skicklig essäist som i sina texter lyckas föra samman även överraskande synvinklar på ett naturligt sätt. Hans texter representerar den absoluta toppen inom inhemsk katalogessäistik. Juryn läste i år två katalogessäer av Tihinen, ”Varjojen ja heijastusten maailmassa: Päivikki Kallion melankolisesta taiteesta (”I skuggornas och reflexionernas värld: om Päivikki Kallios melankoliska konst) (i verket Päivikki Kallio: Havaintojen näyttämöt, Parus Verus) samt ”Susanne Gottbergin visuaalinen maailmankaikkeus” (”Susanne Gottbergs visuella kosmos” (i verket Susanne Gottberg: Kolmas tekijä, Parvs).

Ett andra hedersomnämnande går till den Helsingforsbaserade webbsidan Seiskan pojat (https://seiskanpojat.home.blog/). På webbsidan skriver kritikern Matti Tuomela (f. 1990) och estetikern Petteri Enroth (f. 1985) konstkritik i form av dialog. Seiskan pojat driver den experimentella dialogiska kritiken långt. Diskussionerna rör sig över ett brett spektrum från samtidskonst till film och från opera till tv. Skribenterna lyckas i sitt ambitiösa uppdrag: att kombinera lättsamhet, teoretiskt djup och personlig erfarenhet.

Ett tredje hedersomnämnande går till fil.dr Harri Kalha (f. 1962) för boken Sukupuolen sotkijat: Queer-kuvastoa sadan vuoden takaa (Könsförvirrarna: Queer-bilder för hundra år sedan) (Parvs). Kalha skriver ned samma kluriga och gycklande stil som man i visuell form ser i vykort från tidigt 1900-tal med sexuellt lekfulla motiv. Hans mångåriga projekt där han studerar vykort har gjort den marginella konsthistoriska forskningen populär bland den breda publiken. I sina skriftställningar lyckas Kalha väcka en över hundra år gammal tradition till liv och visa hur marginella fenomen i historien kan stå överraskande nära samtidsmänniskan.

Mer om Edvard Richter-priset >

*

STIPENDIER TILL UNGA KONSTNÄRER

Trettio unga konstnärer fick ett 6 000 euros stipendium. Totalt mottog föreningen 269 ansökningar. Stipendierna kan sökas av utbildade, högst 35 år gamla bildkonstnärer..

1. Aatos Sampo (f. 1984, Helsingfors), Helsingfors; installation, skulptur
2. Ala-Ruona Jyri (f. 1986, Stockholm), Helsingfors; måleri, skulptur
3. Dahlberg Laura (f. 1991, Jyväskylä), Helsingfors; installation, skulptur
4. Elnyg Rag (f. 1993, Annecy, Frankrike), Karislojo; mediekonst, performance
5. Haarla Siiri (f. 1986, Esbo), Helsingfors; måleri, text
6. Heikkilä Johannes (f. 1986, Rovaniemi lk), Rovaniemi; träsnitt, måleri
7. Humberg Paula (f. 1983, Jyväskylä), Jyväskylä; fotografi, biokonst
8. Hyvönen Joonas (f. 1990, Helsingfors), Helsingfors; mediekonst, installation
9. Immonen Ida (f. 1992, Heinola), Oslo; textilkonst, skulptur
10. Javits Alisa (f. 1984, S:t Petersburg), Helsingfors; video, mediekonst
11. Kopkina Natalia (f. 1984, Leningrad), Helsingfors; fotografi, text
12. Korpijaakko Kastehelmi (f. 1984, Lojo), Helsingfors; fotografi, installation
13. Kumpulainen Ville (f. 1988, Rovaniemi), Helsingfors; fotografi, installation
14. Liesinen Peetu (f. 1988, Tenala), Helsingfors; måleri, skulptur
15. Liesinen Peetu (f. 1990, Tenala), Helsingfors; måleri, skulptur
16. Luiro Markus (f. 1985, Rovaniemi), Björneborg; teckning, måleri
17. Peura Emma (f. 1988, Kauhava), Helsingfors; konstgrafik, mediekonst
18. Pääkkönen Maria (f. 1988, Riihimäki), Helsingfors; teckning, installation
19. Råst Hanna (f. 1986, Saarijärvi), Helsingfors; fotografi, video
20. Saarekas Tuuli (f. 1988, Helsingfors), Helsingfors; skulptur, installation
21. Sedlerova-Villanen Kristina (f. 1987, Kohtla-Järve, Estland), Helsingfors; installation, skulptur
22. Siri Marianne (f. 1985, Enare), Lahtis; skulptur, installation
23. van Son Marloes (f. 1991, Amsterdam), Helsingfors; ljud, skulptur
24. Strömberg Astrid (f. 1990, Helsingfors), Helsingfors; måleri, installation
25. Sysi Suvi (f. 1990, Nilsiä), Helsingfors; installation
26. Torikka Iina (f. 1985, Joensuu), Kotka; måleri
27. Valja Pinja (f. 1984, Esbo), Helsingfors; video, mediekonst
28. Valkonen Iida (f. 1989, Helsingfors), Helsingfors; teckning, installation
29. Wiking Kristin (f. 1987, Gävle), Helsingfors; skulptur, installation
30. Välikangas Ville (f. 1983, Kyrkslätt), Kervo; måleri

Mer om stipendier till unga konstnärer >

Suvi Sysi: GLEAM, 2016

*

EDVARD RICHTER-STIPENDIER

Resestipendierna till konstkritiker gick i år till elva kritiker. Det sammanlagda stipendiebeloppet var 10 000 euro.

1. Karhunen Saara (f. 1983), Helsingfors / 400 € / Biennalen RIBOCA för samtidskonst i Riga
2. Kuumola Leena (f. 1958), Helsingfors / 800 € / Tallinn
3. Laaksonen Esa (f. 1956), Helsingfors / 800 € / Arkitekturbiennalen i Venedig
4. Mäki Mikko (f. 1978), Helsingfors / 1 400 € / São Paulobiennalen
5. Pasanen Anu (f. 1983), Åbo / 1 200 € / Centraleuropa, bl.a. Berlinbiennalen
6. Poutiainen Viivi (f. 1984), Helsingfors / 1 100 € / Biennalen Manifesta, Marseille
7. Ryynänen Max (f. 1972), Helsingfors / 900 € / Biennalen i Sharjah, Koch, Indien
8. Rönkkö Jaakko (f. 1947), Helsingfors / 900 € / S:t Petersburg
9. Rönkä Eeva (f. 1982), Helsingfors / 800 € / festivalen Kunstenfestivaldesarts, Bryssel
10. Sandell Valter (f. 1990), Helsingfors / 800 € / Paris Photo
11. Sorjonen Olli (f. 1981), Joensuu / 900 € / S:t Petersburg

Mer om Edvard Richter-stipendier >

*

OM FINSKA KONSTFÖRENINGEN

Finska Konstföreningen grundades 1846. Dess syfte är att stödja finländsk bildkonst och främja kännedomen om och utövandet av bildkonst. Föreningen stöder framför allt unga begåvade bildkonstnärer i början av sin karriär. Föreningen ordnar årligen en utställning av finsk konst på Helsingfors Konsthall, den producerar olika evenemang och publicerar konstlitteratur i anslutning till sina utställningar. Konstföreningens styrelse fattar på förslag av nämnderna beslut om de årliga prisen och stipendierna.

Mottagarna av Dukatpriset, hederspriset och stipendierna till unga konstnärer föreslås av stipendie- och prisnämnden: bildkonstnär Antti Tanttu (ordf.), bildkonstnär Heini Aho, bildkonstnär Susanne Gottberg, forskare och konsthistoriker Hanna Johansson samt fil.mag. Pessi Rautio.

Mottagarna av Edvard Richter-priset och -stipendierna föreslås av litteraturnämnden: kritiker Asko Mäkelä (ordf.), bildkonstnär Johanna Lecklin och kritiker Sini Mononen.

Mottagarna av William Thuring-prisen förslås av föreningens ordförande och vice ordförande.

Mer information: info (a) suomentaideyhdistys.fi, +358 45 7731 4315