Konstkurs för barn och vuxen tillsammans!

Helsingin Taidehalli 23.3.–24.3.2017 18:00–20:00

Finska Konstföreningen ordnar två teckningskurser som leds av bildkonstnär Vappu Rossi. Kurserna hålls på Helsingfors Konsthall torsdagen den 23 och fredagen den 24 mars kl. 18–20. På torsdagen använder vi tusch och ritar ett stilleben med blommor, frukt och fantasiväxter på ett blankt pussel, på fredagen möts barnens favoritleksaker i en svartvit teckning. Båda kurserna är avsedda för ett barn och en vuxen tillsammans. Barnet kan vara i åldern 4–17 år.

Mer information och annulleringar: Birgitta Orava, tuottaja(a)taidehalli.fi


Torsdagen den 23 mars kl. 18–20
PUSSELSTILLEBEN

Vi gör en komposition av blommor, frukter, fantasiväxter och dekorationsfigurer som vi ”plockat” från utställningen och gör en färgmättad tuschteckning av dem på ett blankt pussel. Vi utgår från iakttagelse, känsla och fantasi, och kanske någon hämtar inspiration också från blommornas doftvärld. Våra redskap är huvudsakligen spritlöslig tusch som finns att låna på Konsthallen. Kursdeltagarna kan också använda egna redskap. Varje deltagare får ett blankt pussel att jobba med.

Material: På torsdag arbetar vi med färgpennor. Tuschpennor kan lånas på Konsthallen men de som vill kan också ta med sig egna färg- och tuschpennor. Dessutom behövs blyertspennor och radergummin. Fixativbehandling är inte möjlig på Konsthallen, och därför passar kol och torrpastell inte. De blanka pusslen delas ut på kursen.

Pris: 15 €/vuxen och barn tillsammans
Finska Konstföreningens medlemmar: 10 €
Obs! Anmäl dig på förhand här.


Fredagen den 24 mars kl. 18–20
FAVORITLEKSAKERNA MÖTS

Fredagens tema är leksaker. Både den vuxne och barnet tar med sig en favoritleksak som får tjänstgöra som modell i vår svartvita teckning med grånyanser. Inledningsvis gör vi några övningar i att teckna med blyerts-, grafit- eller kulspetspenna utifrån iakttagelse, varefter vi tillsammans gör en teckningsstudie av favoritleksakerna: antingen mötet mellan dem eller ett ”tvillingporträtt”.

Material: På fredagskursen tar både den vuxne och barnet (oavsett ålder) med sig sin favoritleksak eller i nödfall ett foto av den. Som redskap behövs blyerts- och/eller grafitpennor eller andra pennor som önskas (t.ex. fiberspetspennor), radergummin och ritpapper/-block, minst storlek A3. Papperstjocklek: 120–300 g.

Pris: 15 €/vuxen och barn tillsammans
Finska Konstföreningens medlemmar: 10 €
Obs! Anmäl dig på förhand här.


VAPPU ROSSI (f. 1976) är en bildkonstnär som är känd särskilt för sin skicklighet som tecknare. Rossi är en erfaren och efterfrågad lärare som i omkring tjugo års tid lett teckningskurser för unga och gamla, nybörjare och proffs på bl.a. Ateneum, Bildkonstakademin, Oriveden opisto och Helsingfors konstmuseum. Hon är bildkonstmagister från Bildkonstakademin och konstkandidat från Konstindustriella högskolan.