Yle Teema sänder den sexdelade TV-serien Mediataide producerade av Finska Konstföreningen 26.3–30.4.2014. Läs mer >
Serien förevisas också på AAVE festival i Helsingfors 7–13.4.2014.