Foto: Patrik Rastenberger

 

Finska Konstföreningen lottar årligen ut cirka hundra konstverk bland sina medlemmar. Konstverken representerar modern inhemsk konst och har införskaffats under det aktuella året. Vinnarnas namn offentliggörs under ett kvällsevenemang i början av följande år.

Konstlotteriet 2019 ordnas torsdagen den 30 januari 2020 kl. 18-21 på Kabelfabriken, Sjökabelhallen. Alla föreningens medlemmar är välkomna till evenemanget. Giltigt medlemskort fungerar som personlig inträdesbiljett. Det går också att ansluta sig till föreningen genom att betala medlemsavgiften för 2020 (35 €) vid dörren. Kom ihåg att anmäla dig till lotterifesten senast fredagen den 24 januari 2020 per e-post info (at) suomentaideyhdistys.fi eller telefon 045 7731 4315.

En lista över lotterivinsterna finns till påseende här.

På grund av den nya dataskyddslagen publicerar Finska Konstföreningen inte längre lotterivinnarnas namn på sina webbsidor. Vinnarna kontaktas i stället personligen. Förfrågningar tfn 045 7731 4315 eller e-post info (at) suomentaideyhdistys.fi.