Foto: Patrik Rastenberger

 

Finska Konstföreningen lottar årligen ut cirka hundra konstverk bland sina medlemmar. Konstverken representerar modern inhemsk konst och har införskaffats under det aktuella året. Deltagandet i lotteriet förutsätter att medlemsavgiften för 2020 är betald senast den 15 december. Vinnarna offentliggörs i början av följande år.

En lista över lotterivinsterna finns till påseende här.

På grund av den nya dataskyddslagen publicerar Finska Konstföreningen inte längre lotterivinnarnas namn på sina webbsidor. Vinnarna kontaktas i stället personligen. Förfrågningar tfn 045 7731 4315 eller e-post info (at) suomentaideyhdistys.fi.