Finska Konstföreningen lottar årligen ut cirka hundra konstverk bland sina medlemmar. Konstverken representerar modern inhemsk konst och har införskaffats under det aktuella året. En lista över lotterivinsterna finns till påseende här.

Vinnarnas namn offentliggörs under ett kvällsevenemang i början av följande år. Alla föreningens medlemmar är välkomna till evenemanget.

På grund av den nya dataskyddslagen publicerar Finska Konstföreningen inte längre lotterivinnarnas namn på sina webbsidor. Vinnarna kontaktas i stället personligen. Förfrågningar tfn 045 7731 4315 eller e-post info (at) suomentaideyhdistys.fi.

FRÅGOR OCH SVAR

Deltar jag i lotteriet?
Om du betalt medlemsavgiften 2018 senast den 15 december och du har ett medlemskort 2018 deltar du automatiskt i konstlotteriet 2018 i februari 2019. I det så kallade lokala lotteriet deltar alla som är närvarande på kvällsfesten. I det egentliga lotteriet utlottas ett hundratal och i det lokala lotteriet ett tjugotal verk. Antalet verk varierar något från år till år.

Kan jag rentav vinna två konstverk?
Ja. Alla festdeltagare som också är medlemmar 2018 deltar i båda lotterierna. Nya medlemmar deltar endast i det lokala lotteriet.

Kan jag ta med en vän till lotterifesten?
Festen är avsedd endast för Finska Konstföreningens medlemmar. Ditt medlemskort är samtidigt din inträdesbiljett. Du minns väl att medlemskortet 2018 är i kraft till slutet av februari 2019. Personer utan medlemskort betalar en inträdesavgift som samtidigt är medlemsavgift. Det är med andra ord möjligt att ansluta sig som ny medlem vid dörren.

Måste man uppvisa en inbjudan vid dörren?
Nej. Enbart medlemskortet räcker.

Vad göra om jag tappat mitt medlemskort?
Vi har en betjäningsdisk vid dörren där du kan be personalen kontrollera ditt medlemskap.

Hur sker lottdragningen?
Lottdragningen i egentliga konstlotteriet sker på förhand på Konstföreningens kansli i Konsthallen. En slumpgenerator på dator kombinerar verknumren med godtyckligt valda namn ur medlemsregistret. Lottdragningen bevakas av Konstföreningens ordförande Lasse Saarinen och en opartisk övervakare som inte kan vara medlem i föreningen. I det lokala lotteriet på kvällsfesten deltar du genom att fylla i den lotterikupong du får vid dörren.

Hur informeras jag om en vinst om jag inte kan närvara på Kabelfabriken?
Vi sänder ett personligt brev om lotterivinsten till alla vinnare. Dessutom publiceras vinnarnas namn efter evenemanget också på Konstföreningens webbsida.