Under år 2008 förvärvade Finska Konstföreningen konstverk för hela 80 000 euro av över 100 olika konstnärer. Under konstlotteriet 15.1.2009 lottade föreningen ut sammanlagt 141 av de införskaffade konstverken bland sina medlemmar. Av dessa verk lottades 25 stycken samt bokvinster ut endast bland de närvarande. Över 360 vänner av konst deltog i kvällsprogrammet på Kabelfabriken. 74 av deltagarna var nya medlemmar i föreningen. Många lyckliga vinnare lämnade Kabelfabriken med ett konstverk under armen!

Konferencierer för evenemanget var redaktörerna Minna Joenniemi och Jonni Roos som var inspirerat av Gunnar Berndtsons verk Konstkännare i Louvren (1879). Dj Levy spelade bra musik och konstnären Antti Laitinens bild ritades upp på väggen i samma takt som Antti uppförde sin performance Walk the Line på Helsingfors gator.

Teosarpajaiset 2008
Konferencierer Jonni Roos (t. vänster) och Minna Joenniemi intervjuar konstnären Antti Laitinen (i mitten).

Teosarpajaiset 2008
Konstnärerna Karri Kuoppala och Maiju Salmenkivi deltog i lotterikvällens festligheter. I mitten speakern Minna Joenniemi.

Foto: Roger Gustafsson