Konstlotteriet 2011 för Finska Konstföreningens medlemmar arrangerade på Kabelfabriken den 12 januari 2012.

I huvudlotteriet utlottades 107 konstverk bland alla som var medlemmar 2011, dvs. totalt 1771 personer. Därtill utlottades 25 verk bland de omkring 600 medlemmar som var på plats.

De välbekanta konferenciererna Minna Joenniemi och Jonni Roos gjorde åter en tillbakablick över vad som hänt inom konsten under det gångna och kallade åtta personer upp på scen för att i egenskap av fru Fortuna dra vinstlotter. Dessa åtta var litteraturprismottagaren Riitta Ojanperä, burleskstjärnan Leila Halkeama (konstnären Petra Innanens alter ego), som också uppträdde på evenemanget, konstnärliga ledaren för projektet Åbo365 Meiju Niskala (projektet ingick i Åbos år som Europas kulturhuvudstad 2011), Thuring-prisbelönta skulptören Maija Helasvuo, industriledaren Antti Piippo som också utsågs till Årets flyttare, ordföranden för Konstnärsgillet i Finland Hanna Ojamo, graffitikonstnären Tero Karvinen som också förärades titeln Årets överraskare samt konservatorn Hannele Heporauta som planerade den unika, endast fem dagar öppna utställningen av Finlands Banks konstsamling och som av konferenciererna förärades titeln Årets kö.

Leila Halkeama
Konferencierer Jonni Roos och Minna Joenniemi med en “fru Fortuna”, Leila Halkeama (konstnär Petra Innanens alter ego). Foto: Roger Gustafsson.

I år överräcktes också Finska Konstföreningens litteraturpris 2011 i samband med lotteriet. Priset gick till fil.dr Riitta Ojanperä för hennes doktorsavhandling Kriitikko Einari J. Vehmas ja moderni taide (Kritikern Einari J. Vehmas och den moderna konsten) (Centralarkivet för bildkonst, 2010). Prissumman var 10 000 euro. Dessutom fick Silja Rantanen ett hedersomnämnande för sitt verk Vargvändonin puutarha (Trädgården i Vargvändon) (Sara Hildéns konstmuseums publikationer, 2011).

Kirjallisuuspalkinto 2011
Finska Konstföreningens ordförande Veikko Kasurinen, litteraturprismottagaren Riitta Ojanperä och litteraturnämndens medlemmar: Seppo Heiskanen, Leena Kuumola och Päivi Karttunen. Foto: Roger Gustafsson.