KONSTLOTTERIET 2013
på Kabelfabriken den 27 januari 2014

I huvudlotteriet utlottades 89 konstverk bland alla som var medlemmar 2013 (1733 personer). Därtill utlottades 25 verk bland de medlemmar som var på plats. Gratulationer till vinnarna!

Suvi Järvelin: LOTTERIYRA PÅ KABELFABRIKEN

Den årliga succén, Finska Konstföreningens konstlotteri, ordnades i slutet av januari i Sjökabelhallen i Kabelfabriken. I år hade vi lite mera plats än tidigare, och Sjökabelhallen befolkades av föreningens nya och gamla medlemmar. Drygt 600 medlemmar var på plats för att njuta av bufféns delikatesser, musiken och det övriga programmet. Under kvällen fick föreningen 40 nya medlemmar – välkomna!

Liksom ifjol hälsade cello-violoinduon Duo Ylinen gästerna välkomna vid ankomsten. Brödernas avslappnade musik i kombination med den goda maten och vinet skapade omedelbart en förväntansfull feststämning i salen. Verken som lottades ut var upphängda på en lång vägg. Publiken vandrade omkring och såg på verken, drömmande om sin egen eventuella vinst. Många muntra samtal fördes om vem som ville vinna vilket verk, men någon klar publikfavorit fanns inte.

Teosarpajaiset 27.1.2014
Verken i det egentliga lotteriet skimrade i dunklet.

Sammanlagt utlottades 114 verk: grafik, fotokonst, målningar, assemblage och skulpturer. Det egentliga lotteriet för alla medlemmar 2013 ordnades före evenemanget, och där utlottades 89 verk som föreningen hade förvärvat ifjol. Medlemsantalet ifjol var 1 733 – vinstchanserna var således åter en gång utomordentliga. Som ett bevis på de goda koefficienterna kan man väl se att hela tre medlemmar vann ett konstverk både i det egentliga lotteriet och det mindre lotteriet för de närvarande.

Liksom tidigare år hade man valt ut 25 verk för utlottning bland de närvarande. Också dessa verk hade ställts fram bakom scenen där gästerna kunde bekanta sig med dem. Särskilt många vågade inte gå och titta närmare på verken, men i stället projicerades bilder av dem på en stor duk under själva lotteriet. Ivriga vinnare sågs bära hem sina nyss vunna konstskatter; till och med några diskreta glädjetjut kunde höras.

Konferencierer under kvällen var den finska schlagerns Pajazzo Vexi Salmi och den erfarna estradören, skådespelaren-speakern Maarit Poussa. De skötte utlottningen av verken med proffsig elegans och hann under processens lopp rentav ringa upp den kände konstsamlaren Lars Swanljung, som var en av kvällens vinnare.

Teosarpajaiset 27.1.2014
Anna Tuori (t.v.) och Maarit Poussa i spänning över vems namn som står på nästa lott.

Evenemanget öppnades officiellt av Finska Konstföreningens ordförande Lasse Saarinen som också drog den första lotten i lotteriet för de närvarande. Efter honom fungerade bl.a. Konsthallens nya chef och föreningens ombudsman Jan Förster samt inköpsnämndens medlem Anna Tuori som fru Fortuna. Tuori förklarade för publiken vilka kriterier man tillämpar vid val av verk och hur nämndmedlemmarnas personliga preferenser sammanjämkas. Ett konstaterande som hördes både ur konferencierernas mun och i det allmänna sorlet var att känslan är det viktigaste då man väljer ett konstverk.

Teosarpajaiset 27.1.2014
Till vänster: ordförande Lasse Saarinen.

Finska Konstföreningen har lottat ut konstverk bland sina medlemmar allt sedan sina första år. Under de senaste åren har föreningen i samband med lotteriet ordnat en programafton där vinnarna omedelbart kan ta hem sina konstverk. Deltagarna har blivit fler för varje år, varför också evenemanget redan några gånger har flyttats till en större sal. För valet av de verk som Föreningen köper svarar inköpsnämnden som 2013 bestod av ordförande Heli Hiltunen och medlemmarna Petri Eskelinen, Jere Järvenpää, Anna Tuori och Henri Wegelius.

Foto: Johann Höglund