KONSTLOTTERIET 2016 I KABELFABRIKENS SJÖKABELHALL 8.2.2017
Text: Pauliina Piipponen

En bitande kall och solig vinterdags afton i Helsingfors fick 125 konstverk ett nytt hem. Bland Konstföreningens medlemmar utlottades 25 konstverk på platsen och dessutom offentliggjordes vinnarna i det stora konstlotteriet där 100 verk tidigare hade utlottats med en slumpgenerator. Föreningen hade förvärvat samtliga verk under år 2016. Rentav 500 medlemmar hade kommit till lotterifesten och av dem var 33 nya konstvänner som på platsen anslöt sig till föreningen.

Sjökabelhallen har redan tidigare konstaterats vara en utomordentlig festlokal, och den här gången togs en större yta av den i bruk. Dörrarna slog upp klockan 18, och den talrika skaran rymdes väl in – också de rymliga korridorerna fick beröm. Konstverken som föreningen hade förvärvat var framlagda utmed en tiotals meter lång vägg där de kunde beskådas av kvällens gäster. Delikatesserna från buffébordet vid den andra långväggen intogs till svängande jazztoner från bandet OK:KO.

Klockan 19:30 var det dags för kvällens konferencierer, konstnärskollektivet Tärähtäneet Ämmät – Vilma Metteri och Katriina Haikala – att köra i gång kvällens program. Det årliga konstlotteriet har ordnats alltsedan Finska Konstföreningens andra verksamhetsår 1847. Vinsterna har varit verk av bl.a. Akseli Gallen-Kallela, Helene Schjerfbeck och Kain Tapper, men också av 2000-talets namnstarka konstnärer såsom Camilla Vuorenmaa, Pekka och Teija Isorättyä och Kari Vehosalo. I det breda och flotta sortimentet ingick även i år verk av framtidens stjärnor – allt sedan Finska Konstföreningen grundades 1846 har dess syfte varit stödja finsk bildkonst.

Konstföreningens ordförande Lasse Saarinen steg upp på scenen för att välkomna kvällens gäster, varefter konferenciererna kom i gång med att dra lotterna i det lokala lotteriet bland de närvarande.

Förutom konstverk utlottades också programnummer, och festpubliken fick njuta exempelvis av en graffitibattle där den ena konferencieren, Vilma Metteri, och den kända graffitikonstnären EGS duellerade fram konstverk inför publikens blick. Domare var Umut Kiukas, gallerist och graffitikonstnär som gått den långa vägen och som driver galleriet Make Your Mark i Södervik med fokus på graffitikonst. Det var dock publiken som slutligen fick utse vinnaren, som efter en hård fight var Vilma Metteri. Bådas fina verk hängde kvar till påseende och de första anbuden droppade in redan under kvällens lopp. Umut Kiukas stannade kvar på scenen för att välja de följande vinnarna.

Umut Kiukas (vas.), Katriina Haikala ja EGS. Kuva: Patrik Rastenberger


Foto: Patrik Rastenberger

Därefter var det dags för en intervju med Denise Ziegler, ordförande för Konstföreningens inköpsnämnd, som berättade om de konstförvärv föreningen gjorde under året. Hon stannade också kvar som följande fru Fortuna.

Ett extra programnummer mellan lottdragningarna var improviserad musik av improvisationsbandet Katriinamies. Bandet använde olika improvisationsmetoder – bland annat de framlagda konstverken – som inspiration för sin musik, medan publiken fick ta hand om att förse musiken med text. Det uppsluppna programnumret gav kvällen ett lyft.


Improvisationsbandet Katriinamies. Foto: Patrik Rastenberger.

Under kvällens lopp fick vi uppleva spännande, känsloladdade och glädjande stunder, och samtliga gäster återvände hem många upplevelser rikare – de allra tursammaste dessutom med ett konkret konstverk i bagaget!

I det lokala lotteriet utlottades fina målningar, exempelvis Ville-Veikko Viikiläs Jag fixar det, Catharina Gröndahls Kråka och Kalevi Helvettis Stryparna. Bland de utlottade verken fanns dessutom en performance, Ilona Valkonens Vieno Motors.


Catharina Gröndahl: Kråka, 2015, olja på skiva, 44 x 31 cm. Foto: Patrik Rastenberger.

Fru Fortunas roll axlades under kvällens lopp av talrika medlemmar i föreningen, såväl mycket unga som vördnadsbjudande gamla. – Konsten känner inga åldersgränser!

I slutet av kvällen bemannades scenen ytterligare av konstnärsduon Grönlund-Nisunen, vars utställning i skrivande stund fortfarande pågår på Konsthallen. Tommi Grönlunds och Petteri Nisusens verk leker med fysikaliska fenomen såsom tyngdkraften, magnetism, ljus och ljud.

Nästa år erbjuds åter en chans att vinna konstverk – för alla som är medlemmar. Vi möts då, i februari 2018, på samma plats: Sjökabelhallen i Kabelfabriken.


Lotterivinnarna 2016 här.