EGS (f. 1974 i Helsingfors) är Finlands internationellt mest kända graffitikonstnär. Han inledde sin karriär under senare hälften av 1980-talet. I nästan tre decennier har han tagit tomma väggytor i besittning på sex kontinenter. Han fogar alltid bokstäverna EGS till sina verk, i varierande former och konstellationer.

Själv kallar sig EGS för en graffitins antropolog. Redan i tonåren reste han till Stockholm och Paris för att dokumentera den framväxande subkulturens avtryck. Han fascineras än idag av hur enhetlig graffitivärlden är och hur aktivt dess aktörer bildar nätverk. På sina resor studerar han graffiti som en konstart: dess historia, stilar och traditioner. De dokumenterade verken fungerar samtidigt som en resedagbok från en världsomspännande målarduk.

De tre bokstäverna EGS finns också inbakta i de världskartor som han gör med bläckfläckar och som på ett unikt sätt kombinerar geografi, politisk historia och kulturell identitet. De för tankarna till kartverk över världserövringar: nya gränser dragna med bläck, nya konflikter i deras spår. Initialerna på kartorna vittnar om bläckets styrka.

EGS: World Map Triptych 1, 2014, indiskt bläck på akvarellpapper, 3 x 100 x 70 cm, privat samling

 

Liksom gamla kartanteckningar suddas bort raderas också överflödiga tecken, klassificerade som klotter, från den ständigt föränderliga stadsbilden. Då väggytor nu har börjat öppnas för graffiti och den stränga nolltoleransen övergetts vittnar det om en generösare och mer levande stad vars visuella framtoning invånarna själva kan påverka. Samtidigt har gatukonstens prestige stigit. Hösten 2016 gjordes den första graffitimålningen som var officiellt beställd av staten. Vanda fängelses gråa betongvägg pryds nu av EGSs graffiti.

EGSs väggmålning på Vanda fängelse (2016) var den första graffitin som var beställd av finska staten.

 

Trots dessa framsteg blottar EGS fortfarande inte sitt ansikte. Anonymitet och synlighet, subkultur och finkultur fungerar som pendanger i hans verk. I städerna målar EGS med svart och silver, klart synliga färger som inte försvinner in i bakgrunden. Som redskap använder han bl.a. injektionssprutor som samtidigt fungerar som referenser dels till graffitin som en utstött konstart, dels till de skumma gränder och ödetomter där graffiti är vanlig.

Konsthallens utställning kommer också att visa hur graffiti som lever i nuet flyttas från de oslipade väggarna till de vita gallerisalarnas frid. EGS har medvetet försökt utplåna gränserna mellan dessa två världar – något som tycks ha lyckats, att döma av det faktum att hans verk numera ingår i flera museisamlingar. Verken bör leva i relation till det omgivande rummet men ändå bevara sin förmåga att överraska. Betraktarens blick söker de bekanta bokstäverna i kartornas bläckfläckar och stiliserade skulpturer. Bakom varje verk kan man ändå skönja ett historiskt skikt.

Finska Konstföreningens utställning EGS öppnar på Helsingfors Konsthall i januari 2018

Text: Satu Metsola


Artikeln publicerades i Finska Konstföreningens medlemstidning 2/2016.