Finska Konstföreningen delar årligen ut tretton betydande konstpris (Dukatpriset, hederspriset, Edvard Richter-priset och William Thuring-prisen) samt stipendier till unga konstnärer och konstkritiker. Konstföreningen stöder också regelbundet konstprojekt runtom i Finland.