FINSKA KONSTFÖRENINGENS ÅRLIGA PRIS

Dukatpris till en meriterad ung konstnär, högst 35 år gammal

Hederspris till en äldre konstnär som erkänsla för ett betydande livsverk

William Thuring-huvudpriset och nio personliga pris

År 2018 omvandlades litteraturpriset till ett Edvard Richter-pris som tilldelas en kritiker som skriver om konst.

Finska Konstföreningens styrelse fattar beslut om prisen på förslag av föreningens nämnder.

Förslag till mottagare av Dukatpriset och hederspriset görs av Finska Konstföreningens prisnämnd, som 2018 består av bildkonstnär Antti Tanttu (ordf.), bildkonstnär Susanne Gottberg, forskare och konsthistoriker Hanna Johansson, bildkonstnär Vesa-Pekka Rannikko och fil.mag. Pessi Rautio.

Beträffande William Thuring-prisen görs förslagen av föreningens ordförande Lasse Saarinen och vice ordförande Päivi Karttunen. I prisbeloppet, 72 500 €, ingår William Thuring-stiftelsens årliga donation till Finska Konstföreningen.

Till litteraturnämnden 2018 hör fil.lic. Asko Mäkelä (ordf.), bildkonstkritiker Heikki Kastemaa och bildkonstkritiker Sini Mononen.