Dukatpriset som instiftades 1858 är det äldsta konstpriset i Finland och samtidigt Finska Konstföreningens mest traditionsrika pris. Det tilldelas en särskilt meriterad ung bildkonstnär som är högst 35 år gammal. Prisbeloppet är 16 000 euro.

DUKATPRISET 2019
Målare Essi Kuokkanen (f. 1991, Pieksämäki), Helsingfors

Essi Kuokkanen. Foto: Patrik Rastenberger

 

Essi Kuokkanens konst är stark och originell till sitt bildspråk och utpräglat självständig till sin karaktär – den stöder sig inte på vare sig förebilder eller konstströmningar. Bilder berättar alltid en historia, de illustrerar inte den; det är målningen som spelar huvudrollen, och dess bildtänkande och berättande är ett och samma. Kuokkanens motiv kan ofta behandla även svåra frågor kring människans lott i denna värld, men de gör det med mildhet och humor. De svåra frågorna faller på plats i målningen och blir mindre ångestskapande. Utgångspunkten är seriös, men stämningen i bilderna är både rolig och glad. Som resultat uppstår någonting nytt.

Essi Kuokkanen är på slutrakan i sina magisterstudier vid Konstuniversitetets Bildkonstakademi; kandidatexamen avlade hon 2017. Kuokkanens verk ingår i bland annat Kiasmas och statens konstverkskommissions samlingar samt i privata samlingar.

Essi Kuokkanen: I Like the Way It Stings, 2018

 

Essi Kuokkanen: Dumbom, 2018

 


Dukatprisets historia tecknar samtidigt den finländska bildkonstens historia: bland de tidigaste prismottagarna kan nämnas Victoria Åberg (1861), Fredrik Ahlstedt (1969) och Albert Edelfelt (1872). År 1879 tilldelades priset både Fanny Churberg och Helene Schjerfbeck.

DUKATPRIS PÅ 2000-TALET

2018: Elina Autio (f. 1985)
2017: Jaakko Pallasvuo (f. 1987)
2016: Nestori Syrjälä (f. 1983)
2015: Tuomo Rainio (f. 1983)
2014: Alma Heikkilä (f. 1984)
2013: Riikka Kuoppala (f. 1980)
2012: Maija Luutonen (f. 1978)
2011: Hans Rosenström (f. 1982)
2010: Leena Nio (f. 1982)
2009: Petri Eskelinen (f. 1975)
2008: Terike Haapoja (f. 1974)
2007: Mari Sunna (f. 1972)
2006: Pauliina Turakka Purhonen (f. 1971)
2005: Tea Mäkipää (f. 1973)
2004: Minna Jatkola (f. 1974)
2003: Vesa-Pekka Rannikko (f. 1968)
2002: Viggo Wallensköld (f. 1969)
2001: Paavo Paunu (f. 1965)


Konstföreningens styrelse fattar beslut om pris och stipendier på förslag av föreningens juryer och nämnder. Förslag till mottagare av Dukatpriset, hederspriset och stipendier till unga konstnärer görs av Finska Konstföreningens jury, som 2018 har bestått av bildkonstnär Antti Tanttu (ordf.), bildkonstnär Heini Aho, bildkonstnär Susanne Gottberg, forskare och konsthistoriker Hanna Johansson och fil.mag. Pessi Rautio.